Андріянова Оксана Вікторівна

доцент

Андріянова Оксана Вікторівна

доцент

 • доцент 
 • кандидат мистецтвознавства
Біографія

Випускниця Рівненського музичного училища (клас камерного ансамблю А. В. Філяєвої) та Одеської державної музичної консерваторії імені А. В. Нежданової (клас камерного ансамблю  В.  Г.  Казакова).

З 2001 року по 2021 рік О. В. Андріянова працювала на посаді провідного концертмейстера кафедри струнних інструментів.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 “Музичне мистецтво” на тему: “Салонність як основа музичного життя Росії та України 19 ст.” (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор С. В. Мірошниченко). У 2016 році О. В. Андріяновій присвоєно вчене звання доцента.

Діяльність

Оксана Андріянова – лауреат міжнародних конкурсів, веде активну концерту діяльність, часто виступає в дуеті з віолончелістом Валерієм Казаковим. Займається науково-дослідницькою роботою, є автором численних наукових статей та постійною учасницею міжнародних науково-творчих конференцій. Бере активну участь у концертних проектах кафедри, була членом організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів імені В. П. Повзуна, фестивалю камерної музики «Arte da camera: ансамблевий простір»; членом журі Національного конкурсу камерних ансамблів імені В. Повзуна. Має випускників лауреатів, неодноразово нагороджена почесними грамотами за високий рівень професіоналізму та майстерності в підготовці учасників конкурсів та фестивалів.

Публікації
 • Салонность как средство коммуникации. Музичне мистецтво і культура. Одеса: Друкарський дім, 2004. Вип. 5.
 • Салонні зустрічі і їх Одеська своєрідність. Українське музикознавство. Київ: НМАУ, 2004. Вип. 33.
 • Салонна музика як складова частина російського романтизму. Українське музикознавство. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. Вип. 34.
 • Салонная музыка Германии XIX века. Проблеми підготовки викладачів до здійснення завдань сучасної освіти: Зб. наук. праць. Харків: Стиль Іздат, 2006.
 • Жанрово-стилистические черты салонной музыки М. Завадского. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2009. Вип. 10.
 • В. Присовский – типичный представитель салонной культуры ХХ века. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2010. Вип. 11.
 • К истории лирического вальса. Музичне мистецтво і культура : науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2010. Вип. 12.
 • Тенденции становления композиторского профессионализма в Украине (на примере творчества Густава де Кальве). Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2011. Вип. 14.
 • Особенности формирования одесского региона как культурного центра новороссийского края. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2012. Вип. 16.
 • Всегда живая творческая мысль… 10 років МО НСКУ: збірка науково-публіцистичних статей. Миколаїв : ФОП Швець В.Д. 2013.
 • Поздравляем с юбилеем. Музичний вісник. Газета ОНМА імені А. В. Нежданової. – 2013. №24-26.
 • Антоніо Паскуллі: синтез композиторської і виконавської творчості. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 2017. Вип. 25.
 • Соната для труби і фортепіано П. Хіндеміта як зразок індивідуального стилю композитора. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Мистецтвознавство. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. № 1 (вип. 40).
 • Камерно-ансамблеве виконавство в контексті сучасної музичної культури України: Національний конкурс камерних ансамблів імені В. П. Повзуна. Сучасне музичне мистецтво як соціокультурне явище. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) 6-7 ківтня 2020 / Дніпропетровська акад. муз. ім. М. Глінки. Дніпро: ГРАНІ, 2020.
 • Свято ансамблевого музикування. Музичний вісник. Журнал ОНМА імені А. В. Нежданової. 1-2/2020.
 • Салонна музика як складова частина мистецтва доби романтизму. Романтизм – неоромантизм в музично-виконавському мистецтві: мости у часі. Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференцї / Автори проекту, ред.-упоряд. В. г. Сумарокова, М. В. Кононова. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського, 2021. С. 24–26.
 • «Салон», «салонна музика». Українська музична енциклопедія. К.: ІМФЕ, 2021. Т. 6: Літери Р, С.
 • Салонна музика як категорія музикознавства. Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-творчої конференції (25-26 листопада 2021 року).