Горелік Лариса Маратівна

доцент

Горелік Лариса Маратівна

доцент

 • доцент
 • кандидат мистецтвознавства
Біографія

Горелік Лариса Маратівна народилася у 1955 році. 1972 року закінчила 10 класів загальноосвітньої школи  7 класів школи мистецтв № 1 в м. Одесі. У 1976 році закінчила музичне училище по класу хорове диригування з червоним дипломом. У 1977 році прийнята на роботу до Одеського академічного театру опери і балету в якості артистки хору. З 1978 по 1983 рік навчалася в Одеській державній консерваторії імені А. В. Нежданової по класу сольного співу професора, народної артистки України Поліванової Г. А. Закінчивши консерваторію з червоним дипломом, була запрошена на роботу на кафедру сольного співу в якості асистента професора Поліванової Г . А. і солістки оперної студії. У 1983 році отримала звання лауреата на конкурсі камерних виконавців у м. Києві. Протягом 10 років, будучи асистентом професора, почала викладати по класу педагогічної практики, камерному співу, сольного співу, вела лекції з методики та історії вокального виконавства.
З 1993 по 1997 рік навчалася в асистентурі-стажуванні Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової по класу професора Поліванової Г. А.

У 2006 році захистила дисертацію по темі «Вокальный цикл в жанрово-видовой специфике камерного пения» і отримала звання кандидата мистецтвознавства.
2008 року була затверджена на посаді доцента кафедри сольного співу.
У 2010 та 2011 рр.. – член журі вокального конкурсу «Фея» м. Южний.
У 2012 році – член журі ІІ конкурсу інструментальних ансамблів та вокалістів«Пам’ять про Велику Перемогу», брала участь у вокально-хоровому фестивалі «Сонячний струм» (м. Житомир), давала майстер-клас.

Діяльність

Протягом навчання у консерваторії Горелік Лариса Маратівна неодноразово брала участь у концертах класу професора Поліванової Г. А. та професора Іванової Л. І. Також, була першою виконавицею романсів і вокальних циклів студентів композиторського відділу, брала участь у концертах кафедри сольного співу, струнних інструментів, хорового диригування в якості солістки. Під керівництвом професора Поліванової Г.А. підготувала кілька програм сольних концертів, що складаються з творів зарубіжних та вітчизняних
композиторів. Ці програми були виконані не тільки в стінах консерваторії, але і в Малому залі філармонії, Золотій залі літературного музею. В рамках творчих контактів брала участь у постановці опери «Весілля» І.Стравінського під керівництвом німецького диригента Б. Вульфа. Виконувала головну роль Нареченої.
У 1992 та 1994 рр.. з цією постановкою проходили гастролі в Німеччині та Швейцарії.
У 1993 році брала участь у спільній українсько-німецької постановці «Реквієму» Й. Брамса та «Реквієму» В. А. Моцарта. У цьому ж році виїжджала на стажування до м. Куопіо (Фінляндія), де проводила майстер-клас і брала участь в концерті спільно зі студентами Одеської консерваторії.

До програми концертів, які виконувались у стінах Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової увійшли арії та романси наступних авторів: І.С. Бах, В.А. Моцарт, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Пуленк, К. Дебюссі, Шоссон, М. Глінка, М. Мусоргський, П. Чайковський, Гречанінов, Аренський, Черепнін, С. Рахманінов, І. Стравінський, В. Гаврилін, С. Слонімський, К. Цепколенко та багато інших авторів.

Публікації

У 2001 році Горелік Л. М. почала видавати статті, присвячені узагальненню виконавської діяльності, завдяки чому виникла тема дисертаційного дослідження під назвою: «Вокальный цикл в жанрово-
видовой специфике камерного пения». У2006 року захистила дисертацію і отримала звання кандидата мистецтвознавства. З 1997 року виконувала обов’язки доцента кафедри сольного співу, а в 2008 році була затверджена в цьому званні.

За ці роки в наукових збірниках вийшли наступні статті:

 • У истоков детского музыкального театра. М. Мусоргский «Детская».// Трансформація муз.освіти : Культура і сучасність. Матеріали міжнародного музикологічного семінару, присвяченого К.Ф.
  Данькевичу/ Головний редактор О.В.Сокол Одеса ОДМА ім. А.В. Нежданової. 2003-с. 60-61.
 • Особливості інтерпритації вокальних творів К. Дебюссі у вітчизняному виконавстві.// Проблеми сучасного мистецтва і культури- Харків : Стиль- Издат, 2003- с. 78-91.
 • «Вечерок» В. Гавриліна в світлі розвитку камерно-вокального жанру XX ст.// Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип.40. Музичне виконавство Кн. 10- с.91-101.
 • Модернизм «Трьох пісень на вірші Е. Сітуел» У.Уолтона в контексті антитрадиціоналістичних установлень мистецтва XX ст.// Музичне мистецтво і культура. Вип. 5 Одеса. 2004- с. 378-388.
 • Специфика вокально-теоретической оснащённости камерного певца.// Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник. Вип.7.Кн.1.- Одеса, «Друк, дім», 2007. – с.245-253.
 • Неоромантический смысл звучания вокального цикла в музыке ХХвека.// Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Педагогічні засади сучасної професійної підготовки у вищих навчальних закладах./ Міністерство мистецтва і туризма України., Луганськ. Державний інститут культури і мистецтва.,- Харків: Стиль- іздат, 2002. –с. 233-245.
 • Новая камерность в вокальном постренессансном искусстве.// Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник. Вип.8., Кн. 1- Одеса, « Друк. Дім», 2007- с. 86- 95.
 • Д. Шостакович «Семь стихотворений А. Блока» и традиции камерно- вокального жанра ХХ столетия.// Професійна педагогічна підготовка- вимоги сьогодення (Проблеми сучасності: культура, мистецтво,педагогіка) :Луганський державний інститут культури і мистецтв –2007 – с.263-273.
 • Вокальні цикли Кармели Цепколенко у зв’язку з розвитком камерно- вокального жанру у другій половині ХХ століття.// Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Вип.69. К; 2007- с. 85-93.
 • Д.Шостакович «Семь стихотворений А. Блока» и традиции камерно- вокального жанра ХХ ст.// Проблеми сучасності : культура, мистецтво, педагогіка. Збірник наукових праць – Вип. 9.- Харків- Луганськ: Стиль іздат, 2008- с. 144-153.
 • К вопросу о жанрово- стилевой и вокально- исполнительской специфике « Тихих песен» В.Сильвестрова.// Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Вип.20.- Одеса: Астропринт, 2014- с. 129-138.
 • Вокальний цикл Й. Брамса «Чотири серйозні пісні».// Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Вип.30 /Книга 2/ 2020-с.6-21. Видавничий дім « Гельветика».
 • «…Ощутить радость творческой победы…» (о творчестве Т.А. Поливановой) // Музичний вісник, 2004.
 • Искусство быть педагогом (о педагогической деятельности Ю.Е. Тетери) // Музичний вісник, 2005.
 • Путеводная звезда (к юбилею Т.А. Поливановой) // Музичний вісник, 2009.
 • «Свеча заженная в душе…» (Спогади про першого вчителя Крижановського С.К.) // Музичний вісник, 2012.
 • «Каждый выход на сцену – это счастье и праздник для певцов» (звіт про концерти в рамках філармонійного абонементу №16) // Музичний вісник, 2015.
 • « Лариса Зуенко: штрихи к творческому портрету»// Музичний вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової 31-32, 2016, с.37.
 • «Линия судьбы» //Музичний вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової 1,2020, с.54-55.
 • 2015р. 4 грудня – Участь у науково-творчої конференції «Музичне мистецтво та культура: «Захід – Схід»
 • 2016р. 22.04 – м. Львів. Основний опонент на захисту дисертації Сун Яньин «Інтеграція європейських традицій співу у вокальну школу Китаю»
 • 2017р. 20.06 – м. Львів. Основний опонент дисертаційного дослідження Ван І « Концетно-педагогічна діяльність українських співаків у Китаї ХХ- початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних зв’язків».
 • 2019р. 30.04- Участь у Міжнародній науково- творчій конференції «Трансформація музичної освіти: Культура та сучасність» Жанрово-стильова та духовно- смислова специфіка вокального циклу Й. Брамса «Чотири серйозні пісні»
 • 2019р. 25-26.09 Участь у Міжнародній науково- творчій конференції «Захід- Схід: Культура і мистецтво» Герменевтичні аспекти поетики романтичного камерно- вокального циклу.
 • 2019р. 13.12 Отримала сертифікат Всеукраїнської методично- практичної конференції «Міжпредметні зв’язки в традиції одеської хорової школи» Проблеми виконавства та методичні питання викладання хорових дисциплін: традиції та сучасність.
 • 2020р. 30.04- 02.05 Отримала сертифікат учасника науково- творчої конференції « Трансформація музичної освіти і культури : традиція і сучасність».
 • 2020р. 26-27.09 Міжнародна науково-творча конференція «Захід- Схід: Культура і мистецтво» Тема смерті у творчості Й Брамса на прикладі вокального циклу « Чотири серйозні пісні».
 • 2020р. 24-26.11 Приймала участь на курсах підвищення кваліфікації викладачей закладів передвищої освіти по класу хора- вокалу. Місто Житомир.
 • З 2016- 2021 рік приймала участь в якості члена журі 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го конкурсу юних вокалістів «Планета співу». 2-го міжнародного фестивалю-конкурсу « Музичні перлини». Міжнародного фестивалю молодих виконавців « Хрустальна магнолія». Міжнародного конкурсу на ліпше виконання творів німецьких композиторів та народних пісень « Музика об’єднує нас»
 • 2017р. 2019р. Член журі Фестивалю- конкурсу « Верни мне музику» .
 • 2012- 2015роки- Організація 18 концертів в межах філармонійного абонемента «Вокальна музика» номер 16.
 • 2015р. квітень, травень – підготувала концерти, присвячені 70-річчю Перемоги і творчості Ісака та Максима Дунаєвських в рамках фестивалю «Пасхальные встречи» в концертно-виставочному центрі на Французькому бульварі.
 • 2016р. 13.01. – Концерт класу за участю студентів класу доцента Казакова В.Г.
 • 11.03 – Участь в концерті викладачів кафедри сольного співу.
 • 15.03 – сольний концерт у Великій залі музичної академії за участю доцента Казакова В.Г.
 • 28.03 – концерт в музеї художнього мистецтва міста Хмельницький, майстер-клас в музичному училищі.
 • 11.04 – майстер-клас у школі мистецтв №6 м. Одеса
 • 2018р. 16.12- Концерт випускниць класу присвячений 35 річчю педагогічної діяльності. Філармонія «Зимова скринька».
 • 2019р 17.02 – Концерт класу « Нюансы чувств» Кірха.
 • 2019р 17.04 – Концерт класу «Весеннее настроение»
 • 2008р. Нагороджена грамотою ОНМА ім А.В. Нежданової за многолітню плодотворну працю.
 • 2013р. Нагороджена Почесною грамотою від одеської державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної культури, заслуги перед державою у справі розбудови музичного мистецтва.
Учні

За період роботи на кафедрі клас Горелік Лариси Маратівни з камерного
співу закінчили 60 виконавців, по класу сольного співу – 36 виконавців, за
класом педагогічної практики близько 100 фахівців. У числі випускників:

 •  Бусуйок Н. – народний артист Молдови
 • Граніч Р. – народний артист Росії
 • Оганезова О. – народний артист України
 • Музичко В.- заслужений артист України
 • Мешкова Л.- заслужений артист України
 • Францескевич І.- заслужений діяч естрадного мистецтва України

Лауреати міжнародних конкурсів:

 • Назаров Н.
 • Масовіч Ю.
 • Галько В.
 • Шібівська Є.
 • Мєшкова Л.
 • Іфтоді А.
 • Машівська І.

Студенти, які отримали звання магістра:
Мошкина Є., Машівська І., Ген Юнь, Руденко Є., Ху Сяоузе, Шібівська Є.,
Чень Пейджу, Блоха А. Ду Вей, Семенова Т, Чжан Ци, Костандова Ю.

Будучи керівником, підготувала до захисту магістерських робіт Волошину Є.,
Чугаєвського А., Шібівську Є., Цао І, Варатік Л, В., Вдовиченко В.,
Шельпякова Н., Величко К. , Блоху А., Ду Вея., Семенову Т., Костандову Ю.

Лауреати останніх років:
Блоха А. – Лауреат I премії конкуру «Гран-При Карпати- 2012»
Лауреат II премії Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Grand Musik
Fest» 2013р.
Лауреат I премії V Міжнародного конкурсу «Golden Fest»
Семенова Т. та Дрождей О. – Лауреати I премії Інтернаціонального
Українського Музичного конкурсу «I.C.M.U.»- 2015р.
Кореньок Я. – Лауреат I премії Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв
«Музичні перлини» 2016р.
Чжан Ци – Лауреат II премії Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв
«Музичні перлини» 2016р. Лауреат І премії Міжнародного вокального
фестивалю-конкурсу « Campane di Cristallo» 2019р. Лауреат ІІ премії
Міжнародного фестивалю- конкурсу « Искусство 21 в.» 2019р.
Ду Вей – Лауреат І премії Міжнародного конкурсу «Искусство 21 в.» 2018р.
Мусиюк Н.- Лауреат І премії 6-го Міжнародного фестивалю- конкурсу
мистецтв 2020р. Лауреат І премії Міжнародного фестивалю- конкурсу
« Christmas Fest» 2021р.
Ліан Руй – Лауреат І премії 6-го Міжнародного фестивалю-конкурсу
мистецтв 2020р.
Блоха А.- Лауреат І премії Міжнародного online- конкурсу « Art in
Experience» 27-29.06. 2020р. Македонія. Лауреат ІІ премії міжнародного
online-конкурсу вокального мистецтва (Лондон, Великобританія)

У 2016 році Мешкова Людмила отримала почесне звання «Заслужена
артистка України».
Грамотою Міністерства культури України нагороджена випускниця
Францискевич І. «За активну участь у науково – методичному забезпеченні
навчальних закладів, запровадження інноваційних технологій для оновлення
змісту підготовки фахівців галузі культури і мистецтва.