Щорічна зустріч для координаторів міжнародних зв’язків Асоціації Європейських Консерваторій (AEC) 2022.

22–24 вересня 2022 року відбулась Щорічна зустріч для координаторів міжнародних зв’язків Асоціації Європейських Консерваторій (AEC) в місті Монополі (Італії). 

За дорученням Ректора Одеську національну музичну академію імені А.В.Нежданової під час всіх заходів представляли проректорка з міжнародних зв’язків Ірина Черняєва та завідувачка лабораторії з міжнародного співробітництва Наталія Попель, які працювали в онлайн-форматі.

«Знову потиснемо руки» – підвищення сталості через інтернаціоналізацію, саме таку назву отримала зустріч цього року. Координатори міжнародних зв’язків зосередились на тому, як можна розвивати інтернаціоналізацію за допомогою міжкультурної комунікації та синергії та бути стійким у складному та глобалізованому культурному секторі.

У третій та останній день зустрічі координаторів міжнародних зв’язків було проведено спеціальну сесію у форматі круглого столу, присвячену війні в Україні та музичній освіти в цих умовах. Представниці ОНМА імені А.В.Нежданової виступили із доповіддю та презентацією музичної академії та отримали величезну увагу від усіх присутніх. Впровадження стратегії з інтернаціоналізації, дотримання до вищих стандартів якості музичної освіти, успішна участь у освітніх проектах ЄС, якісний кризовий менеджент під час війни, професійна комунікація із міжнародними партнерами – саме такі відгуки було отримано від членів Асоціації Європейських Консерваторій. Це все сприяє іміджу України та зокрема ОНМА у плащині вищої музичної освіти та підкреслює європейські цінності у нашому розвитку. Президент Асоціації Шефан Гріс висловив підтримку студентам та викладачам ОНМА імені А.В.Нежданової. Також було отримано пропозиції щодо встановлення партнерських відносин із університетами музики Швеції, Німеччини та Ізраїлю.

Association of European Conservatories (AEC) 2022 Annual Meeting for International Relations Coordinators.

On September 22-24, 2022, the Annual Meeting for International Relations Coordinators of the Association of European Conservatories (AEC) was held in the city of Monopoli (Italy).

The A. V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music was represented at the events by vice-rector for international relations Iryna Chernyaeva and head of the international cooperation lab Nataliya Popel, who joined in an online format.

“Let’s shake hands again” – increasing sustainability through internationalization, was the name of this year’s meeting. International relations coordinators focused on how internationalization can be developed through intercultural communication and synergy and be sustainable in a complex and globalized cultural sector.

On the third and last day of the conference, a special round table session was held, dedicated to effects of the war in Ukraine and music education in these conditions. Representatives of A.V. Nezhdanova ONMA made a speech and presentation of the music academy and received a lot of attention from all those present.

Implementation of the internationalization strategy, adherence to the highest quality standards of music education, successful participation in EU educational projects, high-quality crisis manager during the war, professional communication with international partners – these are the feedback received from the members of the Association of European Conservatories. All this contributes to the image of Ukraine and, in particular, ONMA in the field of higher musical education and emphasizes European values in our development. The AEC Chief Executive Officer, Stefan Gies, expressed his support for students and teachers of A.V. Nezhdanova ONMA. Proposals were also received to establish partnership relations with universities of music in Sweden, Germany and Israel.