Щорічна конференція ELIA, Європейської ліги інститутів мистецтв

За дорученням Ректора у листопаді 2022 Проректор з науково-педагогічної, організаційно-виховної роботи та міжнародних зв’язків та Завідувач навчальної лабораторії з міжнародного співробітництва взяли участь у щорічній конференції ELIA, Європейської ліги інститутів мистецтв. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової була одним з 5 музичних та творчих ЗВО, що представляли Україну. На конференції обговорювалась ситуація в Україні та оголошувались негайні потреби українських студентів та викладачів та планувалась підтримка у післявоєнному відновленні процесів навчання. Були проведені зустрічі з представниками міжнародних ЗВО, та обговорені можливості співробітництва. 

Annual conference of ELIA, the European League of Institutes of the Arts

On the directives from the Rector, in November 2022, the Vice-Rector for Education and International Relations and the Head of the International Cooperation Lab participated in the annual conference of ELIA, the European League of Institutes of the Arts. A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music was one of the 5 musical and creative higher education institutions that represented Ukraine. At the Conference the situation in Ukraine was discussed, the immediate needs of Ukrainian students and teachers were announced, and support was planned for the post-war re-establishment of educational processes. Meetings were held with representatives of international higher education institutions, and opportunities for cooperation were discussed.