Відділ кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової та підпорядковується безпосередньо ректору.

У своїй роботі Відділ кадрів керується: Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про організацію освітнього процесу у навчальних закладах, Статутом ОНМА, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників, Положенням про відділ кадрів ОНМА, наказами ректора ОНМА, нормативними та іншими законодавчими актами України щодо роботи з кадрами та студентами.

Основний принцип роботи Відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків усіма співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу академії та кожної особи окремо.