Рада студентського самоврядування

Склад ради:

Олександр Філіппов  – голова Ради Студентського самоврядування, член Вченої Ради; магістр 2 р.н.
Іван Ковальов  – заступник голови Ради Студентського Самоврядування, член Вченої Ради; магістр 1 р.н.
Марина Кирилишена – секретар Ради Студентського Самоврядування; студентка 4 курсу
Клавдія Зав’ялова – відповідальна за культурний розвиток; студентка 4 курсу
Євген Сільніцький – представник студентства, які проживають у гуртожитку; магістр 1 р.н.
Аліса Аджадж – членкиня Ради Студентського Самоврядування; студентка 3 курсу

Основні завдання Студентського самоврядування:

  • Вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Академією. 
  • Вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;
  • Брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень з студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках Академії;
  • Брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність Академії з усіх питань, пов’язаних із студентським життям;
  • Вносити пропозиції щодо навчальних планів та програм;
  • Інформувати студентів з усіх питань життя Академії, що їх стосуються;
  • Проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Академії;
  • Проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  • Аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності Академії і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

Сторінка студентської ради у Facebook

Пошта Ради студ.самоврядування: studonma@ukr.net

Положення про студентське самоврядування
studentske-samovryaduvannya.pdf (358,91 КБ)