Профспілковий комітет

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

МОГИЛЕВСЬКА ІРИНА МИХАЙЛІВНА – голова профспілкового комітету Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, завідуюча кафедрою концертмейстерства, кандидат педагогічних наук, в.о. професора, член Вченої ради;

ЛІСОВА ОЛЬГА ГЕОРГІЇВНА – заступник голови профспілки Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу, провідний концертмейстер кафедри сольного співу, лауреат Міжнародних конкурсів;

ГРІБІНЄНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – секретар профспілки Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії;

ЧУКОМІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМІРІВНА – бухгалтер профспілки Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;

КАНТАРОВИЧ ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА – член профспілки Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, відповідальна за роботу профспілкового комітету з питань соціального страхування та охорони праці, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу, провідний концертмейстер кафедри сольного співу, лауреат Міжнародних конкурсів;

ЄФРЕМОВА ІРИНА ПЕТРІВНА – член профспілки Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, відповідальна за культурно-масову роботу та оздоровлення, провідний концертмейстер кафедри хорового диригування;

БРИКАЙЛО СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ – член профспілки Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, відповідальний за культурно-масову роботу та оздоровлення, старший викладач кафедри народних інструментів, лауреат Міжнародного конкурсу.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПРОФКОМУ:

Організаційна сфера діяльності (організаційно-масовий напрямок):

 • вдосконалення структури первинної профспілкової організації, робота по
  розвитку трудової та громадської активності членів профспілки та
  підвищенню їх відповідальності відповідно до Статуту профспілок;
 • планування роботи профспілкової організації;
 • підготовка і проведення щорічних профспілкових зборів (конференцій) і
  звітно-виборних конференцій, які проводяться в терміни, зазначені
  Статутом профспілки;
 • організація обліку членів профспілки, підготовка і аналіз статистичного
  звіту про стан профспілкового членства;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог Статуту, власних рішень і
  рішень вищестоящих профорганів;
 • аналіз порядку і термінів розгляду заяв, листів, скарг членів профспілки,
  розгляд пропозицій про вшанування кращих профспілкових активістів.
 • Соціальний захист та охорона праці:
 • представляє і захищає соціально-трудові права і професійні інтереси
  членів Профспілки;
 • бере участь у підготовці колективного договору між профкомом і
  адміністрацією, здійснює контроль над його виконанням і за дотриманням
  норм Статуту ОНМА ім. А.В. Нежданової;
 • тримає під контролем питання оплати праці, нормування та своєчасності
  оплати праці, виплати стимулюючої частини заробітної плати;
 • бере участь в розподілі навчального навантаження, проведенні атестацій
  працівників, тарифікації;
 • займається питаннями звільнення, скорочення;
 • бере участь в розгляді колективних трудових спорів;
 • перевіряє стан умов і безпеки праці, а так само забезпечення працівників
  засобами захисту й гігієни;
 • розглядає пропозиції для позначення розмірів одноразової компенсації
  постраждалим. На основі аналізу причин виробничого травматизму і
  профзахворювань вносить відповідні пропозиції.
 • Напрямок соціального страхування (страхделегат):
 • аналіз і підготовка питань, пов’язаних з використанням коштів
  соціального страхування;
 • контроль над проходженням медоглядів, аналіз захворювань;
 • забезпечення оформлення документів по тимчасовій непрацездатності;
 • здійснення контролю черговості видачі путівок на лікування та
  відпочинок.
 • Напрямок з пенсійних питань:
 • веде облік осіб, які виходять на пенсію. При необхідності, взаємодіє з
  пенсійним фондом;
 • сприяє веденню персоніфікованого обліку, взаємодіє з ветеранами праці.
 • Напрямок по інформаційній роботі:
 • організовує і висвітлює матеріали, пов’язані з роботою всіх напрямків
  діяльності профкому.
 • Культурно-масовий і оздоровчий напрямок:
 • розглядає питання і пропозиції щодо проведення та оформлення різних
  заходів, професійних та державних свят, ювілеїв, фестивалів, тощо;
 • бере участь в організації екскурсійних поїздок, походів на значущі
  культурні заходи;
 • сприяє розвитку міжнародного туристичного руху і обміну професійним
  досвідом між консерваторіями і академіями міст-побратимів.
Положення про первинну організацію профспілок працівників культури України
polozhennya_pro_pervynnu_orhanizatsiyu_profspilky_pratsivnykiv_kultury_ukrayiny.pdf (327,66 КБ)