Положення про організацію освітнього процесу

Положення про надання платних послуг (2024)
polozhennya-pro-nadannya-platnyh-poslug.pdf (2,58 МБ)
Правила призначення академічних та соціальних стипендій (Оновлене)
pravyla-pryznachennya-akademichnyh-ta-soczialnyh-stypendij-onovlene.pdf (401,26 КБ)
Порядок проведення та програма публічного захисту/демонстрації (у формі концертного виступу) кваліфікаційної роботи
poryadok-provedennya-atestaczijnogo-ekzamenu-025-bak.pdf (305,64 КБ)
Положення про підготовче відділення для іноземних громадян
polozhennya-pro-pidgotovche-viddilennya-dlya-inozemnyh-gromadyan.pdf (2,02 МБ)
Положення про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими потребами
osoblyvi-potreby.pdf (4,10 МБ)
Положення про навчання здобувачів поза аспірантурою (оновлене)
polozhennya-pro-zdobuvachiv-onovlene.pdf (400,91 КБ)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
polozhennya-pro-perevedennya.pdf (1,17 МБ)
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті (Оновлене)
polozhennya-pro-vyznannya-rezultativ-navchannya-u-neformalnij-ta-informalnij-osviti.pdf (303,12 КБ)
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
polozhennya-vszyao.pdf (629,61 КБ)
Положення про забезпечення якості вищої освіти
polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf (491,85 КБ)
Положення про силабус
polozhennya_silabus-1.pdf (389,35 КБ)
Критерії оцінювання
polozhennya-pro-kryteriyi-onma.pdf (417,76 КБ)
Концепція освітньої діяльності за третім рівнем
konczepcziya-tretij-riven.pdf (302,97 КБ)
Положення про асистентуру-стажування та творчу аспірантуру (оновлене)
polozhennya-pro-asystenturu-stazhuvannya-ta-tvorchu-aspiranturu-onma-imeni-a.v.nezhdanovoyi-onovlene.pdf (637,01 КБ)
Положення про атестаційний екзамен (025 “Музчине мистецтво” магістратура)
polozhennya-pro-atestaczijnyj-ekzamen.pdf (329,60 КБ)
Порядок реалізації та захисту творчого проекту на здобуття ступеня доктора мистецтва
poryadok-zahystu-doktora-ves.pdf (388,09 КБ)
Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників
akad_mobilnist.pdf (384,82 КБ)
Порядок проведення та програма комплексного атестаційного екзамену (025 “Музичне мистецтво”)
polozhennya-pro-atestaczijnyj-kompleksnyj-bakalavr-025.pdf (346,33 КБ)
Комплексний атестаційний екзамен за спеціальністю 034 “Культурологія” бакалаврат
kompleksnyj-atestaczijnyj-ekzamen.pdf (206,67 КБ)
Положення про академічну доброчесність
akademichna__dobrochesnist-1.pdf (441,82 КБ)
Критерії оцінювання знань
kryteriyi-oczinyuvannya-znan.pdf (371,77 КБ)
Положення про науково-методичну раду
naukovo__metodichna___rada.pdf (540,01 КБ)
Кодекс академічної доброчесності
kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti.pdf (572,25 КБ)
Положення про педагогічну практику
polozhennya-pro-pedagogichnu-praktyku-na-sajt.docx.pdf (213,90 КБ)
Положення про практики
polozhennya-pro-praktyky.pdf (278,18 КБ)
Положення про поселення в гуртожиток
polozhennya-pro-poselennya.pdf (434,50 КБ)
Кодекс корпоративної культури
kodeks_korporativnoy_kulturi_ot_11_12_2019.pdf (1,20 МБ)
Положення про оцінювання знань і семестровий контроль (оновлене)
polozhennya-pro-oczinyuvannya-znan.pdf (313,79 КБ)
Положення про сертифікат про завершення навчання в асистентурі-стажуванні (оновлене)
polozhennya-pro-sertyfikat-onovlene.pdf (423,92 КБ)
Положення про докторантуру
polozhennya_pro_doktoranturu__2019.pdf (464,59 КБ)
Положення про аспірантуру
polozhennya_pro_aspiranturu_2023.pdf (430,28 КБ)
Положення про відділ по роботі з іноземними студентами (оновлене)
viddil-po-roboti-z-inozemnymy-studentamy.pdf (204,06 КБ)
Положення про відділ аспірантури та докторантури
polozhennya_pro_viddil_aspiranturi_ta_doktoranturi.pdf (407,10 КБ)
Положення про здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
polozhennia_pro_zdobuvachiv_new_.pdf (653,05 КБ)
Положення про організацію освітнього процесу (оновлене)
polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-1.pdf (671,83 КБ)
Додаток до Положення про організацію освітнього процесу. Порядок проведення державної атестації у дистанційному форматі
distantsiyni_de.pdf (171,28 КБ)
Положення про написання та захист магістерської роботи
polozhennya-pro-magistersku-robotu.pdf (339,37 КБ)
Положення про підготовче відділення (оновлене)
polozhennya-pro-pidgotovche-viddilennya-solnyj-spiv.pdf (187,43 КБ)
Положення про виробничу практику
vyrobnycha-praktyka-1.pdf (1,77 МБ)
Положення про учбовий спортивно-оздоровчий табір “Романтика”
romantika_tabir.pdf (435,50 КБ)
Положення про вибіркові дисципліни
polozhennya-pro-vybirkovi-onovlene.pdf (2,31 МБ)
Положення про роботу атестаційних комісій (оновлене)
polozhennya-pro-robotu-atestaczijnyh-komisij.pdf (298,17 КБ)
Положення про призначення іменних стипендій
nominal.pdf (347,96 КБ)
Положення про прийом, розподіл та навчання учнів іноземних громадян підготовчих відділень ЗВО, які проходять консультації по спеціальному циклу предметів для вступу до ОНМА імені А.В.Нежданової (оновлене)
polozhennya-pro-rozpodil-inozemnyh-gromadyan-na-pidkursi.pdf (191,60 КБ)
Положення про студентське науково-творче товариство (оновлене)
polozhennya-pro-studentske-naukove-tovarystvo.pdf (223,38 КБ)
Положення про факультет
fakultet_.pdf (572,40 КБ)
Положення про школу студію педагогічної практики
school_ped_pr.pdf (585,70 КБ)
Додаток до “Правил призначення академічних та соціальних стипендій” 
priznachennya_stupendii_dodatok_.pdf (275,51 КБ)
Права та обов’язки студентів
prava-ta-obovyazky-studentiv.pdf (195,94 КБ)
Положення про надання матеріальної допомоги студентам ОНМА ім. А.В. Нежданової (оновлене)
polozhennya-pro-materialnu-dopomogu.pdf (241,68 КБ)
Положення про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
suprovid_osib_z_invalidnistyu.pdf (1,23 МБ)