Історія ОНМА

Одеська консерваторія (з 2012 року – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) була створена 8 вересня 1913 року. Залучення видатних педагогів-музикантів з Італії, Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії забезпечило швидкий розвиток Одеської консерваторії.

Знаком європейського визнання Одеської консерваторії став її вступ до Асоціації Європейських музичних академій і консерваторій у 1999 році.

Одеська консерваторія стала справжнім Центром музичного мистецтва, культури й науки Півдня України, центром підготовки висококваліфікованих музикантів, співаків, композиторів, музичних науковців. 2000 року Одеська державна музична академія імені А.В. Нежданової введена в реєстр вищих навчальних закладів України і ФРН – членів міжурядової Угоди про співпрацю.

Академія проводить підготовку фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво» ступенів бакалаврмагістр, аспірантура, докторантура з усіх академічних музичних фахів: виконавців, музикознавців, композиторів та за спеціальністю «Культурологія» ступенів бакалаврмагістр, аспірантура.

2003 року за значні творчі досягнення колектив Одеської музичної академії був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 2007 року за результатами рейтингу Вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, складеного ЮНЕСКО та Міністерством освіти і науки України, Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової посіла перше місце серед українських вузів культури, мистецтва, живопису, скульптури й дизайну.

У музичній академії дістали й здобувають вищу музичну освіту іноземні громадяни з Китаю, Франції, Еквадору, Німеччини, Швейцарії, Білорусі, Польщі, Болгарії, В’єтнаму, Латвії, Чорногорії та інших країн. Зараз навчається 183 особи.

З 2000-го року видається, затверджений МОН України, фаховий науковий вісник «Музичне мистецтво і культура», що виходить українською та англійською мовами в електронному вигляді; з 2003 року видається щоквартальна газета-журнал ОНМА «Музичний вісник»; одержано дозвіл на власне видавництво музичної наукової та науково-методичної літератури; проводяться майстер-класи та лекції, фестивалі, творчі акції, міжнародні науково-творчі конференції, Всеукраїнські молодіжні науково-творчі конференції та конференції, присвячені ювілейним датам з історії академії.

Одеська національна музична академія увійшла до наукометричної бази Google Scholar та до бази «Бібліометрика української науки». Функціонує офіційний веб-сайт, Музикознавчий портал та Інформаційний портал наукової частини ОНМА імені А.В. Нежданової, присвячені музикознавчій діяльності в її всеукраїнському та міжнародному вимірах, на яких систематично подається інформація про конференції, симпозіуми, видання та науково-методичні посібники науково-педагогічного складу академії. В Академії впроваджено систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях співробітників і здобувачів вищої освіти. Для перевірки дипломних, магістерських і дисертаційних робіт використовується Unicheck сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату.

Студенти проходять виробничу практику, а випускники успішно працюють в Одеському національному академічному театрі опери й балету, Національному одеському симфонічному оркестрі, Одеському академічному театрі музичної комедії імені М. Водяного, Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені В. Василька, Муніципальному театрі духової музики, з якими підписані договори про співпрацю.

Академія має власні навчальні корпуси, гуртожиток та навчальний спортивно-оздоровчий табір «Романтика». Місцями в гуртожитку забезпечені 100% студентів. Усі аудиторії та більшість кімнат у гуртожитку обладнані музичними інструментами.

Академія також має навчальний відділ, наукову частину, відділ аспірантури та докторантури, редакційно-видавничий відділ, підготовче та заочне відділення, оперну студію, фонотеку, відділ виробничої практики, спеціалізовану студію педагогічної практики студентів, відділ кадрів, бухгалтерію, канцелярію, архів, господарський відділ та спеціалізовану частину, навчальні лабораторії, бібліотеку та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України. Працює майстерня з ремонту музичних інструментів.

 Якісне забезпечення навчального процесу – основна мета діяльності Академії, а якісне забезпечення навчальною літературою різного спрямування та нотними виданнями – основна мета роботи Бібліотеки ОНМА імені А. В. Нежданової. Тому бібліотека постійно працює з видавництвами України («Музична Україна», «Знання», «Центр навчальної літератури» та «Ліра-К») з метою забезпечення академії сучасною музичною літературою та новими розвідками у галузі мистецтвознавства. Бібліотекою розроблено та ведуться бази даних: автореферати дисертаційних робіт, магістерські, дипломні та дисертаційні роботи. Ведеться робота по наповненню фонду бібліотеки нотною літературою навчального характеру, навчальними посібниками та періодичними виданнями на електронних носіях, а також створенню електронного каталогу бібліотеки (нотного та книжкового). Функціонує рубрика «Бібліотека» на офіційному сайті ОНМА, складовою частиною якої є організація віртуальних виставок з використанням відеороликів, присвячених великим митцям музичного мистецтва.

В ОНМА імені А. В. Нежданової розроблене і впроваджене єдине інформаційне середовище на основі інформаційних систем і сервісів, які забезпечують автоматизацію основних процесів управлінської, освітньої, наукової та фінансово-господарської діяльності. В студентському гуртожитку та в корпусі Академії побудована локальна обчислювальна мережа, яка дає можливість кожному студенту Академії мати доступ до мережі Інтернет в навчальних цілях безкоштовно.

Сьогодні Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової є навчально-професійним осередком музичної культури Півдня України, одним з провідних українських та європейських закладів вищої освіти, що виховують висококваліфіковані мистецькі кадри, здатні зміцнювати традиції та підвищувати авторитет національної української музичної культури у світовому просторі.