Про академію

Одеська консерваторія (з 2012 року – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) була створена 8 вересня 1913 року. Залучення видатних педагогів-музикантів з Італії, Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії, Санкт-Петербурга посприяло розвитку навчального закладу та швидкому встановленню міжнародних зав’язків.

Знаком європейського визнання високого рівня мистецької та наукової діяльності Одеської консерваторії став її вступ до Асоціації Європейських музичних академій і консерваторій у 1999 році. У 2022 році академія поновила членство в Асоціації вже у статусі національної музичної академії.

З перших днів створення Одеська консерваторія, а нині Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової стала справжнім Центром музичного мистецтва, культури й науки Півдня України, центром підготовки висококваліфікованих музикантів, співаків, композиторів, музичних науковців.

Академія проводить підготовку фахівців за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» ступенів бакалаврмагістр, доктор філософії, доктор мистецтва, доктор наук з усіх академічних музичних напрямків: виконавців, музикознавців, композиторів та за спеціальністю 034 «Культурологія» ступенів бакалаврмагістр, доктор філософії.

У 2003 році за значні творчі досягнення колектив Одеської музичної академії був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 2007 року за результатами рейтингу Вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, складеного ЮНЕСКО та Міністерством освіти і науки України, Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової посіла перше місце серед українських вузів культури, мистецтва, живопису, скульптури й дизайну.

Навчально-виховний процес Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової забезпечують такі структурні підрозділи:

  • Фортепіанно – теоретичний та вокальний факультет: кафедра спеціального фортепіано, кафедра загального та спеціалізованого фортепіано, кафедра камерного ансамблю, кафедра концертмейстерства, кафедра теорії музики та композиції, кафедра історії музики та музичної етнографії, кафедра сольного співу, кафедра оперної підготовки, кафедра теоретичної та прикладної культурології.
  • Оркестрово-диригентський факультет: кафедра хорового диригування, кафедра оркестрових духових та ударних інструментів, кафедра оркестрових струнних інструментів та оперно – симфонічного диригування.
  • Факультет заочної та магістерської підготовки.
  • Загальнофакультетські кафедри: кафедра іноземних мов, кафедра філософії та гуманітарних наук.
  • Відділ аспірантури та докторантури.
  • Відділ по роботі з іноземними студентами.

У музичній академії отримали та продовжують здобувати вищу музичну освіту іноземні громадяни з Китаю, Франції, Еквадору, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Болгарії, В’єтнаму, Латвії, Чорногорії та інших країн. Зараз навчається 222 особи.

Середньорічна кількість студентів усіх рівнів становить 900 здобувачів вищої освіти.

Музична академія публікує та видає наукову, науково-методичну й професійно-музичну літературу, має свій редакційно-видавничий відділ. З 2000-го року видається, затверджений МОН України, фаховий науковий вісник «Музичне мистецтво і культура», що виходить українською та англійською мовами в друкованому та електронному вигляді; з 2003 року видається щоквартальна газета-журнал ОНМА «Музичний вісник»; одержано дозвіл на власне видавництво музичної наукової та науково-методичної літератури.

Викладачі академії постійно проводять майстер-класи (як всеукраїнського, так ї міжнародного рівня) та лекції, є засновниками, продовжувачами  й активними учасниками фестивалів, творчих  конкурсів та акцій, міжнародної концертної діяльності, міжнародних науково-творчих конференцій, Всеукраїнських молодіжних науково-творчих конференцій та конференцій, присвячених ювілейним датам з історії академії.

Одеська національна музична академія увійшла до наукометричної бази Google Scholar і до бази «Бібліометрика української науки». Функціонує Музикознавчий портал та Інформаційний портал наукової частини ОНМА імені А.В. Нежданової, що присвячені музикознавчій діяльності в її всеукраїнському та міжнародному вимірах, на яких систематично подається інформація про конференції, симпозіуми, видання та науково-методичні посібники науково-педагогічних працівників академії. В Академії впроваджено систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових і навчальних працях співробітників і здобувачів вищої освіти. Для перевірки дипломних, магістерських і дисертаційних робіт використовується Unicheck сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату.

Студенти на практиці удосконалюють свої артистичні навики й уміння на сцені Одеського національного академічного театру опери й балету, Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного, Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька, у колективах Національного Одеського симфонічного оркестру, Муніципального театру духової музики, а також майстерність викладання в Одеському коледжі культури і мистецтв імені К. Данькевича, Одеському мистецькому ліцеї імені П.С. Столярського, з якими академія плідно співпрацює багато десятиліть.

Кадровий склад академії є творчим і потужним. На сьогодні освітньо – творчий процес забезпечується 81 доцентом, 45 професорами, з них 19 докторів наук, 96 науково-педагогічних працівників мають учений ступінь кандидата мистецтвознавства (PhD), 16 народних артистів, 32 заслужених  артисти, 16 заслужених діячів мистецтв, 5 заслужених працівників культури, 1 заслужений працівник освіти. Рівень професіоналізму викладачів Академії підтверджується не тільки наявністю вчених і почесних звань (доцент, професор, заслужений діяч мистецтв, заслужений, народний артист), наукових ступенів (кандидат наук,доктор філософії, доктор наук), а також отриманням призових місць у конкурсах, участю в журі фестивалів і конкурсів міжнародного класу, гастролях діючих театрів.

Щорічно здобувачі освіти та викладачі академії презентують велику кількість концертних програм. Скарбниця перемог у міжнародних і всеукраїнських конкурсах поповнюється високими досягненнями як викладачів, так і здобувачів освіти. Викладачі академії є авторами численних монографій, публікацій, методичних розробок, апробацій наукових досліджень (у наукових базах Scopus, Web of Science). Експерти відзначають високий рівень наукового та методичного забезпечення лекційних і семінарських занять.

В Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової постійно проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-творчі конференції («Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність», «Захід-Схід : Культура і мистецтво», «Захід-Схід: культура та сучасність», «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність», Всеукраїнська молодіжна науково-творча онлайн-конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття», Всеукраїнська науково-творча конференція «Одеська хорова школа: традиції та новації», Всеукраїнська науково-практична конференція «Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова»), в яких беруть участь представники академії, а також відомі музикознавці України та зарубіжжя. Також організований щорічній міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності».

Серед випускників Одеської музичної академії – імена таких всесвітньо відомих музикантів-виконавців минулого та сьогодення, як Еміль Гілельс, Давид Ойстрах, Яків Зак, Бела Руденко, Тетяна Гольдфарб, Раїса Сергієнко, Роза Файн, Дмитро Загрецький, Галина Олейниченко, Єлізавета Гришко, Микола Огренич, Іван Пономаренко, Ольга Каверзнєва, Семен Снітковський, керівники хорових колективів – Анатолій Авдієвський, Григорій Ліознов, Віталій Газинський, Євген Кухарець, Анатолій Мархлевський, Євген Дущенко, Петро Горохов, композитори – Костянтин Данькевич, Юрій Знатоков, Олександр Красотов та інші.

Славетними викладачами  академії були: Вітольд Малишевський (засновник консерваторії, перший ректор, композиція), Костянтин Пігров, Дмитро Загрецький (хорове диригування), Микола Вілінський (композиція та теоретичні дисціплини), Костянтин Данькевич (ректор, композиція), Берта Рейнбальд (фортепіано), Серафим Орфеєв (ректор, композиція), Ваулін Євген, Марія Рибицька, Теофіл Ріхтер (фортепіано), Йозеф Прібік, Віктор Селявін, Володимир Шандровський, Юлія Рейдер, Інна Райченко, Ніна Бартош-Седенко, заслужена діячка мистецтв України Наталія Войцеховська (вокал), народні артисти України Анатолій Дуда (вокал) та багато інших.

Сьогодні продовжують нести у світ горде ім’я ОНМА народні артисти України: Олександр Олійник (домра), Володимир Бондарчук (валторна), Олена Стаховська (вокал), Іван Ергієв (баян), Ольга Оганезова-Григоренко (вокал), Тетяна Буркацька (вокал), Василь Навротський (вокал); заслужені діячі мистецтв України: Зіновій Буркацький (кларнет), Павло Муляр (фортепіано), Євгенія Бондар (хорове диригування), Кармела Цепколенко (композиція),  Роман Козак (народні інструменти), Віктор Власов (народні інструменти); музикознавці доктори наук Олександра Самойленко, Світлана Осадча, Галина Завгородня, Олена Маркова та інші.

Академія має розгалужену інфраструктуру, матеріально-технічну ресурсну базу для ефективного впровадження освітніх програм, надаючи можливість успішного навчання та відпочинку: навчальний корпус, бібліотеку, читальний зал, концертні зали, численні аудиторії для групових та індивідуальних занять, навчальні лабораторії, фонотека, студія звукозапису буфет, спортивний зал, гуртожиток тощо. Щороку академія поповнює фонд інструментарію. В аудиторіях студенти мають можливість навчатися на найновіших та найякісніших музичних інструментах. На сцені Великої зали академії представлені роялі найкращих світових фортепіанних фірм.

Академія має потужну бібліотеку, яка є навчальним, науковим, інформаційним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом. Лабораторії налічують близько восьми тисяч аудіо та відео матеріалів, а також електронні ресурси для навчально-методичного забезпечення всіх дисциплін (прикладне програмне забезпечення, інтернет-ресурси, навчальні фільми, аудіо-записи). Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники мають можливість звернутися до електронного каталогу, карткового чи хмарного сховища на сервері академії та отримати на власні носії інформації всі наявні матеріали. Вони щорічно поповнюються новими надходженнями як на дискових носіях, так і інтернет ресурсами. Щодо кількості й обладнання аудиторій, то вони дозволяють ефективно проводити усі види занять. У рамках реалізації освітніх програм викладачі та здобувачі використовують технічне обладнання (комп’ютери, відео-проектори, екрани, програвачі, звукопідсилюючу техніку, мікрофони), за допомогою якого впроваджуються новітні навчальні методи та форми занять (відео, аудіо, презентації), що сприяє досягненню цілей, завдань, результатів навчання. ОНМА імені А.В. Нежданової забезпечує безоплатний доступ викладачів та здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності, надає можливість вільного доступу до мережі Internet та Wi-Fi. Для ефективної науково-дослідницької діяльності в бібліотеці Академії є доступ до міжнародних наукових баз Scopus та Web of Science. Академія паралельно з розвитком і вдосконаленням матеріально-технічної бази ефективно забезпечує освітні, наукові потреби та інтереси здобувачів завдяки проведенню та підтримки організаційних, науково-творчих, мистецьких заходів – концертів, фестивалів, конференцій, семінарів, круглих столів, видання наукових збірок, звітів, опитувань, анкетувань, безпосереднього спілкування тощо.

Академія має власний навчальний корпус, гуртожиток і навчальний спортивно-оздоровчий табір «Романтика». Місцями в гуртожитку забезпечені 100% студентів. Усі аудиторії та більшість кімнат у гуртожитку обладнані музичними інструментами.

Академія також має навчальний відділ, наукову частину, відділ аспірантури та докторантури, редакційно-видавничий відділ, підготовче та заочне відділення, оперну студію, фонотеку, відділ виробничої практики, студію педагогічної практики студентів, відділ кадрів, бухгалтерію, канцелярію, архів, господарський відділ, навчальні лабораторії, бібліотеку та інші підрозділи. Працює майстерня з ремонту музичних інструментів.

В ОНМА імені А. В. Нежданової розроблене і впроваджене єдине інформаційне середовище на основі інформаційних систем і сервісів, які забезпечують автоматизацію основних процесів управлінської, освітньої, наукової та фінансово-господарської діяльності. У студентському гуртожитку та в корпусі Академії побудована локальна інтернет мережа, яка надає можливість кожному здобувачу освіти Академії мати доступ до мережі Інтернет у навчальних цілях безкоштовно.

Обмін та поширення кращих практик і традицій українського та міжнародного досвіду й наукової та культурної спадщини є пріоритетним напрямком діяльності Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Глобалізація, світові та Європейські програми, нові технологічні можливості створили більш інтегрований світ, нові виклики для закладів вищої освіти та вплинули на стратегії Міністерства культури та інформаційної політики України та  Міністерства освіти і науки України.  В Академії розроблена та втілюється Стратегія інтернаціоналізації з метою підготовки студентів – продуктивних членів глобального суспільства із наданням їм конкурентоспроможних знань та і навичок.  Заходи містять створення і розвиток інтернаціоналізованої навчальної програми, співпраця з провідними світовими музичними закладами вищої освіти, участь у міжнародних програмах міжнародній мобільності. ЕРАЗМУС+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проекти та партнерства і розвиток стратегій та співпраці.

Університети Партнери за програмами академічного обміну та ЕРАЗМУС+

На сьогодні академія підписала партнерські угоди про співпрацю у галузі науки та мистецтва із Єреванською державною консерваторією імені Комітаса, Музичною Академією Університету Сараєво, Польською асоціацією викладачів співу, м. Вроцлав, Музичним Університетом міста Любек, Клайпедським Університетом Республіки Литва, Європейською Хоровою Академією міста Гьорліц, Міжнародним мистецьким центром «Один пояс, один шлях» міста Ченду (КНР), Далянським Університетом Іноземних мов (КНР), Вищою Консерваторією Музики міста Віго (Іспанія), Детмольдською Вищою Школою Музики (Німеччина), Тбіліською державною консерваторією імені Вано Сараджишвілі (Грузія).

ОНМА є членом Міжнародної асоціації університетів (IAU) та Європейської асоціації консерваторій (AEC). 

Сьогодні Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової є навчально-професійним творчим мистецьким осередком музичної культури Півдня України, одним з провідних українських та європейських закладів вищої освіти, що виховують висококваліфіковані мистецькі кадри, які здатні зміцнювати традиції та підвищувати авторитет національної української музичної культури у світовому просторі.