Виконавський інструменталізм та стильові парадигми фортепіанного мистецтва ХХ поч. ХХІ ст
vikonavskiy_instrumentalizm_ta_stilovi_paradigmi_fortepiannogo_mistetstva_hh_poch_hhi_st.pdf (357,09 КБ)
Актуальні проблеми сучасного музикознавства
aktualni_problemi_suchasnogo_muzikoznavstva.pdf (319,39 КБ)
Виконавська інтерпретація
vikonavska_interpretatsiya.pdf (316,18 КБ)
Філософія
filosofiya.pdf (381,33 КБ)
Фах Mузичний інструмент
fah_instrument.pdf (307,07 КБ)
Фах Сольний спів
fah_vocal.pdf (244,70 КБ)
Теорія виконавства
teoriya_vikonavstva.pdf (290,75 КБ)
Теорія авангарду
teoriya_avangardu.pdf (340,58 КБ)
Творча майстерність
tvorcha_maysternist.pdf (248,52 КБ)
Розвиток творчих здібностей
rozvitok_tvorchih_zdibnostey.pdf (328,35 КБ)
Психологiя мистецтва
psihologiya_mistetstva.pdf (322,56 КБ)
Професійні засади вищої музичної освіти
profesiyni_zasadi_vishchoi_muzichnoi_osviti.pdf (359,77 КБ)
Поліфонічні основи композиторського мислення
polifonichni_osnovi_kompozitorskogo_mislennya.pdf (302,90 КБ)
Mетодика роботи з науковим текстом
metodika_roboti_z_naukovim_tekstom.pdf (300,10 КБ)
Композиція та імпровізація
kompozitsiya_ta_improvizatsiya.pdf (403,09 КБ)
Камерний ансамбль
kamerniy_ansambl.pdf (299,50 КБ)
Історіографія та джерелознавство
istoriografiya_ta_dzhereloznavstvo.pdf (300,71 КБ)
Іноземна мова
inozemna_mova_.pdf (357,81 КБ)