Оголошується конкурс на участь в програмі ЕРАЗМУС+ у Віденському університеті музики і виконавського мистецтва, Австрія

ЕРАЗМУС+ семестр за обміном у Віденському університеті музики і виконавського мистецтва, Австрія.
Студенти (цього року всі спеціальності крім спеціальності-спів) бакалаври (крім першого року навчання), магістри, та аспіранти запрошуються до участі у навчанні за обміном по програмі ЕРАЗМУС+ у Віденському університетом музики і виконавського мистецтва, Австрія. Навчання здійснюватиметься на англійській та німецькій мовах.
Програма ЕРАЗМУС+ передбачає проїзд, проживання у місті Відень, та стипендію для студентів.
https://www.mdw.ac.at

Вимоги –
Видатні творчі та навчальні успіхи.
Рівень англійської та/ або німецької мови не нижче В2.

Документи на конкурс для студентів для участі в Програмі (згідно вимог програми Erasmus+ та Європейської комісії)

Реєстрація на сайті https://www.service4mobility.com/mobility/BewerbungServlet?identifier=WIEN08&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=SMS&sprache=en

  • Заповнення онлайн форми
  • Копія закордонного паспорту
  • Академічна довідка
  • Копія сертифікату, що підтверджує рівень іноземної мови
  • Мотиваційний лист (English or German)
  • Резюме/CV (English or German)
  • Записи/Портфоліо (завантажте як PDF із посиланнями, наприклад, на Youtube)
  • Рекомендаційний лист (завантажити у форматі PDF)
  • Перелік документів, що засвідчують досягнення студента у студентській та/або
  • науково-дослідній роботі (для аспіранта обов’язково)

Подання документів до 15 жовтня 2023

Після подання документів студенти отримають лист (щодо отримання документів до розгляду) від  Віденського університету музики і виконавського мистецтва, копію цього листа необхідно відправити 

nataliya.popel@gmail.com, iryna.cherniaieva@odma.edu.ua

Навчальна лабораторія з міжнародного співробітництва 

Наталія Попель 

+380503334393

nataliya.popel@gmail.com


Application open for ERASMUS+ semester exchange at the University of Music and Performing Arts Vienna, Austria.
Students (this year all specialities except for Voice) Bachelors (except for the first year of study) Masters, and Postgraduate students (PhD students) are invited for participation in academic exchange under the ERASMUS+ program at the University of Music and Performing Arts Vienna, Austria. The educational program during exchange is conducted in English and German.
The ERASMUS+ program provides travel, accommodation in the city of Vienna and a scholarship for students.
https://www.mdw.ac.at

Requirements –
Outstanding achievements in music performance and education.
The level of English and/or German is not lower than B2.

Required documents for the competition for students to participate in the Exchane Program
(according to the requirements of the Erasmus+ program and the European Commission)

Profile registration  https://www.service4mobility.com/mobility/BewerbungServlet?identifier=WIEN08&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=SMS&sprache=en
• Online Application Form 
• Copy of biometric passport
• Transcript of Records = Mark Sheets (upload as PDF)
• A copy of a certificate confirming the level of a foreign language
• Letter of motivation (English or German upload as PDF)
• Curriculum Vitae (upload as PDF) (English or German)
• Recordings/Portfolio (upload as PDF with links to e.g. Youtube)
• Letter of recommendation (upload in PDF format)
• List of articles and records of research work (required for Phd students)

Students must fill out the Application Form by October 15 2023 

After filling an application for, students will receive a confirmation letter from University of Music and Performing Arts Vienna, copy of the letter please send to:

nataliya.popel@gmail.com, iryna.cherniaieva@odma.edu.ua

International Cooperation Lab

Nataliya Popel

+380503334393

nataliya.popel@gmail.com