Науковий вісник “Музичне мистецтво і культура”

Сторінка Наукового вісника

Науковий вісник “Музичне мистецтво і культура”
info.pdf (738,28 КБ)

Науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової «Музичне мистецтво і культура» присвячений висвітленню актуальних історичних, теоретичних та загально-гуманітарних проблем музикознавства, питань музичної культурології та естетики, сучасних концепцій музичної освіти, теоретичних засад та методичних принципів підготовки музикантів-виконавців. Збірник містить статті українських науковців, що представляють різні регіональні музикознавчі та музично-культурологічні школи. Дане видання призначене для фахівців мистецтвознавчої галузі, викладачів та студентів вищих навчальних закладів музичного мистецтва і культури.
Тематика видання зумовлена актуальними проблемами та сучасними концепціями музикознавства, музичної культурології, музичної естетики.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі мистецтвознавства (025 «Музичне мистецтво»).

ISSN: 2524-0447 (print)

Наукове видання засноване у 1997 році та публікується щорічно.

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 15184-3756Р від 21.04.2009