Колективна монографія Вокально-хорове мистецтво та освіта: історичні розвідки, виконавські концепції, сучасні тенденції

Колективна монографія
ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА: ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ,
ВИКОНАВСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються вчені-музикознавці та хорознавці, викладачі вокальних і хорових дисциплін, хормейстери-практики, аспіранти, які цікавляться питаннями історії, теорії та практики вокально-хорового мистецтва, історією і сучасними тенденціями вокально-хорової музики, мистецькими проєктами, питаннями лідерства, менеджмента, професійної освіти в галузі вокально-хорового мистецтва. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю – представленням підсумків своїх наукових досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
 для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Самойленко Олександра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор, проректор із наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;

Бондар Євгенія Миколаївна – доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;

Пазухіна Надія – доктор мистецтвознавства, доцент, кафедра європейських студій, Балтійська міжнародна академія;

Шатова Ірина Олександрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, кафедра хорового диригування Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;

Ільїна Алла – доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;

Франческо Казарін – професор, Венеціанський університет Ка’ Фоскарі;

Федеріка Марія Джованна –  доцент TIMETO, контактна особа з питань стажуваннь та планів навчання (історія мистецтва) Венеціанського університету Ка’ Фоскарі.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії:
до 29 грудня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії: після 15 березня 2024 року.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 29 грудня 2023 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

Тема листа: Колективна монографія з музичного мистецтва.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

У науковій роботі планується представити такі напрями:

 • виконавська та методична специфіка національних і регіональних вокальних та хорових шкіл;
 • вокально-хорове виконавство як історичне регіональне явище;
 • композиційні та драматургічні особливості вокально-хорових творів;
 • виконавські традиції та новації у сценічній презентації вокально-хорових творів;
 • усталені й новітні репетиційні стратегії;
 • хорознавчі підходи до аналізу музичного тексту з огляду на композиторські прийоми та сучасні сценічно-виконавські тенденції;
 • художньо-інформаційні потоки в актуальних тенденціях сучасної вокально-хорової музики та виконавської діяльності;
 • особливості музично-педагогічних стратегій у підготовці сучасного диригента-хормейстера та виконавця-ансамбліста;
 • цифрові технологічні інновації в хоровій галузі;
 • творчість і менеджмент: сучасні питання управління;
 • інструменти та методи здійснення проєктів у хоровій галузі музичної культури.

Авторам пропонується підготувати матеріали відповідно до зазначених напрямів.

Звертаємо увагу на міждисциплінарність методології ведення дослідження, яка повинна спиратися на різні сфери наукового пошуку в галузі музичного мистецтва: музикознавство та його історичну й теоретичну проєкції, культурологію, хорознавство, історію хорового та вокального мистецтва, теорію інтерпретації, музичну педагогіку, педагогіку вищої школи тощо. Тому автори можуть застосувати різні методи дослідження: порівняльний, компаративний, структурний, текстологічний, критичний, аналітичний, метод інтерпретації, методи аналізу емпіричного досвіду, загальнологічні методи наукового дослідження, а також імовірнісний метод моделювання тощо.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, італійською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською, італійською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Балтійською міжнародною академією та Венеціанським університетом Ка’Фоскарі)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор колективної монографії.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebookfacebook.com/cuescinfo
YouTubeyoutube.com/cuescinfo