Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Національний менталітет та творча особистість в історично-часовому контексті української музичної культури»

Інформаційний лист
advanced_training_cultural_ukr_2.pdf (814,66 КБ)
Програма стажування
progr_advanced_training_cultural.pdf (481,76 КБ)

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені національним менталітетом та творчою особистістю в історично-часовому контексті української музичної культури.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Члени організаційного комітету

Олійник Олександр Леонідович – кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України, в.о. ректора Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна – доктор мистецтвознав-ства, професор, народна артистка України, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Самойленко Олександра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Осадча Світлана Вікторівна –доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Черноіваненко Алла Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна – кандидат мистецтвознав-ства, доцент, доцент кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Академічна доброчесність

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

У межах заходу передбачено проведення чотирьох онлайн-лекцій та круглого столу на платформі ZOOM

3 квітня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Homo aestheticus як осередок сучасної української музичної дійсності». Спікер – Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії музики та музичної етнографії, проректор з наукової роботи ОНМА імені А. В. Нежданової.

10 квітня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Професійний менталітет як основа Одеської піаністики: феномен творчої особистості Г. Попової та А. Кардашова». Спікер – Сапсович Олександра Аркадіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужена артистка України, доцент кафедри спеціального фортепіано ОНМА імені А.В. Нежданової.

17 квітня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Музичний проєкт “Українські мисткині зі своєю зброєю” як приклад креативної рефлексії воєнного часу». Спікер – Майденберг-Тодорова Кіра Ісаківна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики і композиції ОНМА імені А.В. Нежданової.

25 квітня о 11:00 відбудеться лекція на тему «Екологія музики та сучасна композиторська творчість». Спікер – Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА імені А.В. Нежданової.

26 квітня о 14:30 відбудеться круглий стіл на тему «Семантичний потенціал сучасної музично-творчої свідомості в реорганізації “ціннісної мережі” культури: український погляд».

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

Порядок реєстрації

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 29 березня 2024 року (включно):

1) заповнити заявку;
2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу soc@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 1 квітня по 12 травня 2024 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.
Тема листа: Підвищення кваліфікації з мистецтвознавства.

Організаційний внесок

1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн.
Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 28 червня 2024 року.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Вимоги до тез науково-методичних доповідей

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word.
Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

Контакти
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
Email: soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo