Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації “МУЗИКА ЯК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН ТА СФЕРА КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Одеська національна музична академія
імені А.В. Нежданової

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації
МУЗИКА ЯК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН ТА СФЕРА КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
21 лютого – 3 квітня 2022 року


Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації


Для участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, що зацікавлені питаннями мистецтвознавства, музикознавства та музичної педагогіки.
Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.
Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей.
Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Олійник Олександр Леонідович – кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України, ректор Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна – доктор мистецтвознавства, професор, народна артистка України, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Самойленко Олександра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Осадча Світлана Вікторівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Черноіваненко Алла Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.
У межах заходу передбачено проведення шести онлайн-лекцій на платформі ZOOM:

1 березня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Музична авторологія: ідеї та смисли». Спікер – Коновалова Ірина Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії музики Харківської державної академії культури

4 березня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Хорова музика композиторів української діаспори: типологія і жанрово-стильова характеристика». Спікер – Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

9 березня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Нова простота» як стильова концепція музичної творчості в контексті композиторських ідей ХХ століття». Спікер – Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

11 березня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Музичне мистецтво у діалозі з часом: персонологічний аспект («вічні теми» у музикознавстві)». Спікер – Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

15 березня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Балет Вікторії Польової «Дзеркало» у контексті актуалізації «винаходу традиції» метамодерністичних пошуків українських композиторів кінця ХХ початку ХХІ ст.». Спікер – Северинова Марина Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

  18 березня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Інструменталізм як категорія музичного мислення та органологічна основа музичного мистецтва: історіографічний та семантичний аспекти». Спікер – Черноіваненко Алла Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:
Форма участі – дистанційна.
Учасникам необхідно до 18 лютого 2022 року (включно):
Заповнити заявку;
 надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу soc@cuesc.org.ua.
Зверніть, будь ласка, увагу!
З 21 лютого по 3 квітня 2022 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу soc@cuesc.org.uaтези науково-методичної доповіді.
Тема листа: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Організаційний внесок учасника становить 800 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 700 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 29 квітня 2022 року.

КОНТАКТИ:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
Email:
soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка:cuesc.org.ua
Facebook:facebook.com/cuescinfo
YouTube:youtube.com/channel/cuescinfo