Науково-педагогічне стажування в галузі культурології, мистецтвознавства та музикознавства (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
(Куявський
 університет у Влоцлавеку)
The Odessa National A. V. Nezhdanova
 Academy of Music
Non-Governmental Organisation «Community «Musicology Of Ukraine In The World Culture»

Науково-педагогічне стажування

УМОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА МУЗИКОЗНАВСТВА.
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИЩИХ ШКІЛ

м. Влоцлавек, Республіка Польща
15 листопада – 26 грудня 2021 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, викладачі навчальних закладів мистецтва та культури, докторанти, аспіранти, здобувачі, які мають або здобувають освіту в галузі культурології та мистецтва.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно Наказу МОН України № 322 від 17.03.2021), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

У межах стажування передбачено проведення п’яти онлайн-лекцій у ZOOM англійською та українською мовами та Круглий стіл за результатами науково-педагогічного стажування:

 • 23 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «New information and cognitive qualities of modern art education and the activity of a musicologist / Нові інформаційно-пізнавальні якості сучасної мистецької освіти та діяльність музикознавця» (укр.). Спікер – Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (м. Одеса);
 • 26 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Active Culture – how to understand and enjoy culture and its positive impact on our wellbeing / Активна культура – як розуміти і насолоджуватися культурою та її позитивним впливом на наше благополуччя» (англ.). Спікери – mgr Joanna Skiba завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща), експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих та dr Marcin Miziołek викладач кафедри соціальних наук в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща), сертифікований коач та наставник;
 • 30 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «How Wagner and Mussorgsky combined with “absolutely immortal” “Faust” Gounod and with the comedy dell`arte in the opera world of Sergei Prokofiev / Як Вагнер і Мусоргський поєдналися з «абсолютно безсмертним» «Фаустом» Гуно і з комедією dell`arte в оперному світі Сергія Прокоф’єва» (укр.). Спікер – Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (м. Київ);
 • 3 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Enough Theory! Discovering practical art-based methods to foster development of self-expression, communication and social skills / Досить теорії! Знайомство з практичними методами, заснованими на мистецтві, що сприяють розвитку самовираження, комунікативних та соціальних навичок» (англ.). Спікер – mgr Joanna Skiba завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща), експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих;
 • 7 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Artistic and creative-educational practice in the focus of expert evaluations / Мистецька та творчо-освітня практика у фокусі експертних оцінок» (укр.). Спікер – Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної музики Харківського державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (м. Харків);
 • 10 грудня о 15:00 відбудеться Круглий стіл за результатами науково-педагогічного стажування на тему «Мистецтвознавчі діалоги з часом» (обговорення матеріалів, підведення підсумків). Модератор – Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (м. Одеса).

Посилання на онлайн-лекції буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекції будуть збережені.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

 • dr Zbigniew Brenda, Cuiavian University in Wloclawek;
 • dr Krzysztof Gandziarski, Cuiavian University in Wloclawek;
 • dr Urszula Kempińska, Cuiavian University in Wloclawek;
 • dr Ireneusz Pyrzyk, Cuiavian University in Wloclawek;
 • Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;
 • Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;
 • Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського;
 • Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної музики Харківського державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 12 листопада 2021 року (включно):

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу  soc@cuesc.org.ua:

– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВА У ВЛОЦЛАВЕКУ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 150 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 135 євро (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
 2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
 3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 10 січня 2022 року.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.