Науково-педагогічне стажування “Нові напрями та форми організації освітнього процесу в галузі музикознавства та культурології”

Куявський університет у Влоцлавеку
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
ГО «Спільнота «Музикознавці України у світовій культурі»

Науково-педагогічне стажування

“Нові напрями та форми організації освітнього процесу в галузі музикознавства та культурології”

21 листопада 2022 року – 1 січня 2023 року

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі культури й мистецтва.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів. Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науковопедагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі – дистанційна.
Мови тез доповідей: польська, англійська, українська.

Інформаційний лист стажування
internship_wloclawek_cultural_ukr.pdf (860,27 КБ)

Організаційний комітет науково-педагогічного стажування:

  • dr Zbigniew Brenda,Куявський університет у Влоцлавеку;
  • dr Krzysztof Gandziarski, Куявський університет у Влоцлавеку;
  • dr Urszula Kempińska,Куявський університет у Влоцлавеку;
  • dr Ireneusz Pyrzyk,Куявський університет у Влоцлавеку;
  • доктор мистецтвознавства, професор Олександра Іванівна Самойленко, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
  • доктор мистецтвознавства, професор Алла Дмитрівна Черноіваненко, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
  • доктор мистецтвознавства, професор Світлана Вікторівна Осадча, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Порядок реєстрації:
1) учасникам необхідно заповнити заявку та до 18 листопада 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України; (оформлення тез див. в інформаційному листі стажування)
2) після отримання реквізитів надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА.
Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Організаційний внесок:
Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 5000 грн. й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 4500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.

Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.

Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 16 січня 2022 року.

Онлайн-лекції:

У межах стажування передбачено проведення п’яти онлайнлекцій на платформі ZOOM англійською та українською мовами.
25 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Musical linguistics in the compendium of modern humanities / Музичне мовознавство в компендиумі сучасних людинознавчих наук» (укр.).
Спікер – Олександра Іванівна Самойленко, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна).

2 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Active culture-how to understand end enjoy culture / Активна культура: як розуміти та насолоджуватися культурою» (англ.).
Спікер – mgr Joanna Skiba, завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку, експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Влоцлавек, Республіка Польща).

9 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Semiotic aspects of musical instrumentalism: theory and practice / Семіологічні аспекти музичного інструменталізму: теорія та практика» (укр.).
Спікер – Алла Дмитрівна Черноіваненко, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна).

16 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Creative teaching and creative learning / Креативне викладання та креативне навчання» (англ.).
Спікер – mgr Joanna Skiba, завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку, експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Влоцлавек, Республіка Польща).

23 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Historiography and textual criticism as topical musicological disciplines / Історіографія та текстологія як актуальні музикознавчі дисципліни» (укр.).
Спікер – Світлана Вікторівна Осадча, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна).