НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР THE WORLD OF LANGUAGES IN MUSICAL ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS СВІТ МОВ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ:ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР THE WORLD OF LANGUAGES IN MUSICAL ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS СВІТ МОВ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ:ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

присвячений 110-річчю від дня заснування Одеської національної музичної академії мені А.В. Нежданової

 кафедра іноземних мов

25 вересня 2023 року на кафедрі іноземних мов відбувся науково-методичний семінар «Світ мов у музичному мистецтві: традиції та інновації».

Під час проведення семінару викладачами кафедри іноземних мов ОНМА імені. А.В. Нежданової   було висвітлено такі актуальні питання:

  • Історія кафедри іноземних мов  ОНМА імені А.В. Нежданової: здобутки та перспективи.
  • Іноземні мови в музичному мистецтві: теорія та практика.
  • Україністика в новому тисячолітті: проблеми мови, літератури та культури.

В обговоренні взяли участь усі викладачі кафедри: к.пед.н., доц. Л.І. Орєхова,  к.філол.н., проф. І.А.Черняєва,  к.філол.н., доц. Н.М.Борисенко, к.пед.н., доц. Г.В.Голубова, к.філол.н., доц. Т.В.Гремалюк,  к.філол.н., доц. Л.І.Дузь, к.філол.н., доц. А.О. Лісовська, доц. Р.К.Лісовська, ст.викл. Т.І.Ричка,  .

  Обмін досвідом, який відбувався на науково-методичному семінарі, був дуже цікавим, захопливим, важливим для учасників, оскільки вони мали можливість познайомитися з різноманітними лінгводидактичними дослідженнями, практичним застосуванням,  методичними знахідками та інтерактивними технологіями щодо викладання іноземних мов у музичному закладі вищої освіти.

Особливо увага приділялась новітнім технікам і методиці навчання іноземних мов в умовах змішаного навчання, що на сьогодні є актуальним. Обговорювались основні напрямки якості вищої освіти в музичному закладі вищої освіти в сучасних умовах.

Розглядалось питання щодо застосування групових технологій організації навчальної діяльності в закладах вищої освіти, доцільність їх при певних умовах.

Теми доповідей викладачів кафедри іноземних мов широко охоплювали різні сфери навчання іноземної мови як іноземних, так українських здобувачів вищої освіти. Таке обговорення сприяє виникненню нових ідей, методів, наукових, лінгводидактичних, філологічних досліджень та їх поширення у практиці навчання.