Міжнародна науково-практична конференція «Актуальність філософських та освітніх ідей Григорія Сковороди у XXI столітті»

  23 листопада 2022 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальність філософських та освітніх ідей Григорія Сковороди у XXI столітті», яка відбудеться 23 листопада 2022 року на базі кафедри іноземних мов Одеської національної музичної академії iменi А.В. Нежданової.

На конференцію приймаються матеріали викладачів ЗВО, науковців науково-дослідницьких установ, аспірантів, магістрантів, студентів, фахівців, які мають творчі та науково-практичні інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються тези, які раніше не друкувалися.

Збірка матеріалів
zbirka.pdf (2,17 МБ)
Програма конференції
programa_skovoroda_2022_-na-sajt.doc (121,00 КБ)

         Для участі у конференції (дистаційно і заочно)  необхідно до 18 листопада 2022 р. надіслати на електронну адресу yaroslavnakuch@gmail.com такі матеріали:

1) заявку, оформлену відповідно до поданих нижче вимог;
2) тези доповіді, оформлені відповідно до поданих нижче вимог.

Протягом одного дня від оргкомітету надійде підтвердження про отримання і прийняття матеріалів до публікації.

У темі листа слід вказати: Івасенко_заявка. Івасенко_тези.
Студенти та магістранти подають тези спільно з науковим керівником.
Автори несуть відповідальність за оригінальність тексту тез.
Збірник матеріалів конференції буде розміщений на сайті Одеської національної музичної академії iменi А.В. Нежданової (https://www.odma.edu.ua/).

Участь у конференції безоплатна.

На конференції «Актуальність філософських та освітніх ідей Григорія Сковороди у XXI столітті» плануються такі тематичні напрями:

1. Постать Григорія Сковороди в сучасному культурно-освітньому дискурсі.
2. Феномен Григорія Сковороди — філософа, поета, педагога у дослідженнях і перекладах мовами світу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, італійська.
Форма участі: дистанційна, заочна.
Регламент: доповідь — 15 хвилин, виступ — 5 хвилин.

Інформаційний лист конференції
informlyst-konf-2022-lystopad.pdf (318,68 КБ)

Контактна інформація:
Голова оргкомітету:
Олійник Олександр Леонідович, ректор ОНМА, народний артист України, професор
Організаційний комітет:
Орєхова Лариса Іванівна, в.о. завкафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент (larisa29_11@ukr.net); +38 093 021 56 92
Дузь Лариса Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент (larisa.duz@gmail.com); +38 097 220 30 30
Робоча група:
Кузьменко Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент (juliakuzmenko2015@gmail.com); +38 093 747 46 33
Голубова Ганна Василівна, кандидат педагогічних наук (aa8nn.gg@gmail.com); +38 066 223 52 29
Лісовська Алла Олегівна, кандидат філологічних наук (allalisovskaya55@gmail.com); +38 066 190 65 94

Секретар: Кучеренко Ярославна (yaroslavnakuch@gmail.com); +38 066 659 74 18

Вимоги до оформлення тез:
До друку приймаються тези доповіді обсягом 3-5 сторінок тексту формату А4, набрані у редакторі MS Word. Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; усі поля – 20 мм, абзац – 10 мм (див. Зразок оформлення). При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог, які розроблено Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на використану літературу необхідно робити у тексті з вказівкою номера джерела (за списком літератури) та сторінки, наприклад, [1, т. 2, с. 65].

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті  ОНМА імені А.В. Нежданової (https://www.odma.edu.ua/).

Важливі терміни:
Останній термін подачі заявки та тез: 18 листопада 2022 р.
Повідомлення про прийняття: до 19 листопада 2022 р.
Конференція: 23 листопада 2022 р.

Електронне посилання на Zoom конференцію буде надіслано учасникам до 20 листопада 2022 р.

Зразок оформлення заявки:

1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, наукове звання (за наявності), посада, місце роботи / освітній рівень (студент, магістрант, аспірант), місце навчання (ЗВО), місто, країна e-mail
2. Секція
3. Тема доповіді

Зразок оформлення тез доповіді: тематичний напрям:
Постать Григорія Сковороди в сучасному культурно-освітньому дискурсі

Івасенко Віра Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент
Львівський педагогічний коледж
м. Львів, Україна
e-mail

Прокопів Олександр Миколайович, студент
Львівський педагогічний коледж
м. Львів, Україна
e-mail

СКОВОРОДИНСЬКА ТРАДИЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Постановка проблеми. / Formulation of the problem. Текст…
Аналіз останніх досліджень і публікацій. / Analysis of recent research and publications. Текст …
Виклад основного матеріалу. / Presentation of the main material. Текст…
Висновки. / Conclusions. Текст…

ЛІТЕРАТУРА:

1. Сковорода Григорій. Повне зібрання творів : У 2-х т. Київ: Наукова думка, 1973. Т. 1. 532 с.
2. Жулинський М. Традиція і проблема ідейно-естетичних пошуків в українській літературі // Записки наук. товариства імені Т. Шевченка. Праці філолог. секції. Львів, 1992. С.141–153.