Разові ради за спеціальністю 025 Музичне мистецтво

Постанова КМУ “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”

Лист-роз’яснення

Наказ Мінестерства освіти і науки україни від 03.03.2021 №280

Додаток до Наказу МОН від 03.03.2021 №280

ДФ 41.857.001 

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.001, створена Наказом МОН України від 03.03.2021 р. №280, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Березуцької Марини Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Тема дисертації: «Репертуар як фактор ансамблевої творчості бандуристів (на матеріалі діяльності ансамблю бандуристів «Чарівниці»)» 

Науковий керівник: Черноіваненко А.Д., кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

ДФ 41.857.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.002, створена Наказом МОН України від 03.03.2021 р. №280, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Каданцевої Наталії Борисівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Тема дисертації: «Камерне мистецтво співу: генеза і евристика оперної творчості (на матеріалі  вистав і камерних виступів з репертуару Одеського національного театру опери та балету)»  

Науковий керівник: Маркова О. М.,доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

ДФ 41.857.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.003, створена Наказом МОН України від 03.03.2021 р. №280, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Копійки Ганни Павлівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Тема дисертації: «Органна творчість Жанни Демесьйо: типологічний та індивідуально-стильовий аспекти» 

Науковий керівник: Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, проректор з наукової роботи, професор кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

ДФ 41.857.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.004, створена Наказом МОН України від 01.04.2021 р. №398, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лю Шитін на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Тема дисертації: Стильові парадигми сучасної оперної творчості: вокально-виконавський підхід

Науковий керівник: Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, проректор з наукової роботи, професор кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

 Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.857.004 26 травня 2021 року о 14.00 годині

ДФ 41.857.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.005, створена Наказом МОН України від 01.04.2021 р. №398, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Сет’яна Гаррі Григоровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Тема дисертації: Вокальне інтонування в фортепіанному мистецтві (на прикладі творчості П.І. Чайковського)

Науковий керівник: Александрова Оксана Олександрівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківської гуманітарно-педагогічної академії

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.857.005 03 червня 2021 року о 15.00 годині

ДФ 41.857.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.006, створена Наказом МОН України від 01.04.2021 р. №398, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чень Менмен на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Тема дисертації: Творча спадщина Хуан Цзи у контексті академічного китайського музичного мистецтва ХХ століття

Науковий керівник: Рощенко Олена Георгіївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики Харківської державної академії культури

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.857.006 25 травня 2021 року о 10.00 годині

ДФ 41.857.007

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.007, створена Наказом МОН України від 01.04.2021 р. №398, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чурікова Євгена Сергійовича  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Тема дисертації: Еволюція виконавської техніки в контексті розвитку валторнового мистецтва

Науковий керівник: Сташевський Андрій Якович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.857.007 25 травня 2021 року о 12.00 годині