Разові ради за спеціальністю 025 Музичне мистецтво “Доктор мистецтв”