Дисертаційна рада

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій 

Голова ради:

Доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової Самойленко Олександра Іванівна.

Вчений секретар:

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової Черноіваненко Алла Дмитрівна

Інформаційна довідка:

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій кандидата наук в Одеській національній музичній академії імені А.В.Нежданової створена в 2002 році (Наказ ВАК України від 10.04.2002 року № 2 – 11/4). З грудня 2018 року спеціалізованій вченій раді академії Д 41.857.01 надано право проводити захист докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво (Наказ МОН від 18.12.2018 № 1412). Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 530 Спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук перереєстровано з оновленим складом.

До складу спеціалізованої вченої ради входять провідні музикознавці Одеси та України.

Склад:

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.857.01
в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової
зі спеціальності 17.00.03 – Музичне мистецтво

 • Самойленко Олександра Іванівна – голова ради – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03;
 • Єргієв Іван Дмитрович – заступник голови ради – доктор мистецтвознавства, професор, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03;
 • Черноіваненко Алла Дмитрівна – вчений секретар – доктор мистецтвознавства, професор, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03;
 • Александрова Оксана Олександрівна, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, спеціальність 17.00.03;
 • Гребенюк Наталія Євгеніївна, доктор мистецтвознавства, професор, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, спеціальність 17.00.03;
 • Бондар Євгенія Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03;
 • Жаркова Валерія Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, спеціальність 17.00.03;
 • Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03;
 • Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з навчальної роботи, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03;
 • Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03;
 • Повзун Людмила Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри, Одеська національна музична академія ім. А. В Нежданової, спеціальність 17.00.03.

Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук №1359 від 13.12.2021

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук_№1197 від 17.11.2021