Дисертаційна рада

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій 

Голова ради:

Доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової Самойленко Олександра Іванівна.

Вчений секретар:

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової Черноіваненко Алла Дмитрівна

Інформаційна довідка:

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій кандидата наук в Одеській національній музичній академії імені А.В.Нежданової створена в 2002 році (Наказ ВАК України від 10.04.2002 року № 2 – 11/4). З грудня 2018 року спеціалізованій вченій раді академії Д 41.857.01 надано право проводити захист докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво (Наказ МОН від 18.12.2018 № 1412).

До складу спеціалізованої вченої ради входять провідні музикознавці Одеси та України.

Склад:

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.857.01
в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової
зі спеціальності 17.00.03 – Музичне мистецтво

Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук №1359 від 13.12.2021

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук_№1197 від 17.11.2021