Міжнародний симпозіум за участю науково-педагогічних працівників ОНМА імені А.В.Нежданової та університета музики м. Детмольд

18 листопада було проведено міжнародний симпозіум за участю науково-педагогічних працівників ОНМА імені А.В.Нежданової та університета музики м. Детмольд (Німеччина) в рамках договору про співпрацю та впровадження спільного освітнього проекту “Україна диджитальна”.  Від Одеської національної музичної академії із доповідями виступили: професор Євгенія Бондар – завідувач кафедри хорового диригування, професор Павло Купін – завідувач кафедри оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування, професор Іван Єргієв – кафедра народних інструментів, професор Олександра Самойленко – проректор з наукової роботи, професор кафедри історії музики та музичної етнографії.

Від Університета музики м. Детмольд із доповідями виступили: професор Анна Колер – професор хорового диригування, професор Ксенія Янкович – кафедра віолончелі, професор Флоріан Людвіг – професор оркестрового диригування. 

На симпозіумі обговорювалися питання онлайн-навчання. Симпозіум проведено англійською мовою.

Коротке резюме симпозіуму:

Проект “Онлайн-викладання мистецьких фахів в умовах кризи в музичних академіях”, що фінансується DAAD, сприяє розвитку цифрового викладання в Одеській національній музичній академії за допомогою низки заходів, щоб забезпечити успіх студентів навіть у кризові часи.
Крім стипендії для 180 студентів, надаються  мікрофони для смартфонів, за допомогою яких вони зможуть робити якісні записи з навчальною метою. Крім того, пропонуються онлайн майстер-класи з навчання основам аудіо- та відеопродукції. Викладачі ОНМА також можуть взяти участь у цих семінарах. Ще однією метою є налагодження зв’язків між викладачами Одеської національної музичної академії та Детмольдського університету музики з метою стимулювання обміну досвідом на тему онлайн викладання. 

International symposium was held with the participation of scientific and pedagogical staff of A.V. Nezhdanova ONMA and the Detmold University of Music

 On November 18, an international symposium was held with the participation of scientific and pedagogical staff of A.V. Nezhdanova ONMA and the Detmold University of Music (Germany) within the framework of the agreement on cooperation and implementation of the joint educational project “Digital Ukraine”. 

On behalf of the Odesa National Academy of Music, gave speeches: Prof. Dr. Ievgeniya Bondar – Head of the department of choral conducting, Prof. Pavel Kupin – Head of the Department of String Instruments and Conducting, Prof. Ivan Iergiev – Faculty of folk instruments, Prof. Dr. Oleksandra Samoilenko – vice-rector for scientific work, professor of the department of music history and musicology.

On behalf of the Detmold University of Music gave speeches: Prof. Anne Kohler – Prof. für Chorleitung, Prof. Xenia Janković – Prof. für Violoncello, Prof. Florian Ludwig – Prof. für Orchesterleitung. 

The issues of online education were discussed at the symposium. The symposium was held in English.

Brief summary of the symposium:

The DAAD-funded project “Online Teaching of Music in a Times of Crisis” promotes the improvement of online teaching at the Odesa National Academy of Music through a series of activities to ensure student achieve great results even in times of crisis.

In addition scholarships for 180 students, microphones for smartphones are provided to enable students to make quality recordings for educational purposes. In addition, online workshops are offered to teach the basics of audio and video production. ONMA teachers can also take part in these seminars. Another goal is to establish connections between the teachers of the Odessa National Academy of Music and the Detmold University of Music and stimulate the exchange of experience on the topic of online teaching and learning.