Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової приймає на навчання іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах, мають необхідний рівень освіти, належний рівень мов навчання та особисте бажання отримати вищу освіту.

Перший семестр: Вересень–Грудень

Другий семестр: Січень –Червень

Правила прийому на навчання
the-rules-of-admission-of-foreign-students-1_1.pdf (248,34 КБ)

Корисні посилання:

Державна міграційна служба України

Український державний центр міжнародної освіти

Study in Ukraine

Контакти:

Начальник відділу – Юріна Олена Володимирівна

Україна, 65023, м. Одеса, Новосельского 63. Кабінет 209

Телефон: +38 (048) 726-78-76; +38 (096) 976-45-17

email: muse@odma.edu.ua

ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

Усі іноземні документи про освіту, які подаються до Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової (ОНМА), підлягають процедурі визнання, що має на меті забезпечити права громадян, які здобули освіту в інших державах, на продовження освіти та/або професійну діяльність в Україні.
Визнання в Україні іноземних документів про освіту здійснюється у повній відповідності з Конвенцією про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, яка ратифікована відповідним Законом України 03.12.1999 р. № 1273-XIV, та рекомендаціями цієї Конвенції.
У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яким підтверджується право власника документів, виданих закладом освіти іншої держави, на продовження освіти або працевлаштування за фахом у закладі вищої освіти України або в установах на всій території України.
Видача такого свідоцтва здійснюється на підставі рішення компетентного органу – закладу вищої освіти або Міністерства освіти і науки України.
Процедура визнання іноземних документів про освіту включає в себе: перевірку автентичності документів, підтвердження статусу освітньої установи та/або освітньої програми, оцінки кваліфікації або періоду навчання, та встановлення еквівалентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав.
Нормативним актом, який регулює проведення процедури визнання в Україні всіма компетентними органами, є Наказ МОН від 05.05.2015 р. №504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 р. за № 614/27059. Цим наказом введено в дію порядки визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та документів про середню, середню професійну, професійну освіту.
В Одеській національній музичній академії імені А.В.Нежданової процедура визнання іноземних документів про освіту здійснюється шляхом подання цих документів до Міністерства освіти і науки України.
Іноземці, які вступили до Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової, зобов’язані протягом першого місяця навчання підготувати всі необхідні документи для подання до Міністерства освіти і науки України щодо здійснення процедури їх визнання.
Компетентним органом, який ухвалює рішення про визнання іноземних кваліфікацій є Вчена рада ОНМА.
Роботи з підготовки документів для прийняття Міністерством рішення щодо визнання іноземних документів про освіту доручені державному підприємству «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України, яке виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 924.