Обмін та поширення кращих практик українського та міжнародного досвіду та наукової і культурної спадщини є пріоритетним напрямком діяльності Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Глобалізація, світові та Європейські програми та нові технологічні можливості створили більш інтегрований світ, нові виклики для вищих навчальних закладів та вплинули на стратегії Міністерства культури та інформаційної політики України та  Міністерства освіти і науки України.  В Академії розроблена та втілюється Стратегія інтернаціоналізації з метою підготовки студентів – продуктивних членів глобального суспільства із наданням їм конкурентоспроможних знань та навичків.  Заходи включають створення і розвиток інтернаціоналізованої навчальної програми, співпраця з провідними світовими музичними закладами вищої освіти, участь у міжнародних програмах міжнародній мобільності, зокрема ЕРАЗМУС+.

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової є членом Міжнародної асоціації університетів (IAU)

Унікальний глобальний ідентифікатор у світовій базі даних вищої освіти IAU World Higher Education Database (WHED). Номер IAU-012982

https://www.whed.net/results_institutions.php

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової з гордістю повідомляє про відновлення повноправного членства в Європейській асоціації консерваторій (AEC) з червня 2022.  
https://aec-music.eu/about-aec/aec-vision-and-mission/

У листопаді 2022 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової стала членом ELIA, Європейської ліги інститутів мистецтв.

www.elia-artschools.org