Обмін та поширення кращих практик українського та міжнародного досвіду та наукової і культурної спадщини є пріоритетним напрямком діяльності Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Глобалізація, світові та Європейські програми та нові технологічні можливості створили більш інтегрований світ, нові виклики для вищих навчальних закладів та вплинули на стратегії Міністерства культури та інформаційної політики України та  Міністерства освіти і науки України.  В Академії розроблена та втілюється Стратегія інтернаціоналізації з метою підготовки студентів – продуктивних членів глобального суспільства із наданням їм конкурентоспроможних знань та навичків.  Заходи включають створення і розвиток інтернаціоналізованої навчальної програми, співпраця з провідними світовими музичними закладами вищої освіти, участь у міжнародних програмах міжнародній мобільності, зокрема ЕРАЗМУС+.