Лист Міністерства культури та інформаційної політики України щодо збереження і відновлення культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки сфери культури, мистецтва, телебачення та радіомовлення

Лист МКІП
lyst-mkip-na-organizacziyipidpryyemstva.pdf (157,00 КБ)

Міністерство культури та інформаційної політики відкрило мультивалютний благодійний рахунок для підтримки культури та медіа в Україні

Благодійний рахунок за дорученням міністра вже відкрито Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Кошти, зібрані на благодійний рахунок, будуть направлені на охорону, евакуацію, оцифрування, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, креативних індустрій, телебачення та радіомовлення, що постраждали, були пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій під час збройної агресії проти України.

«Під час окупації саме культура однією з перших піддається тотальній нарузі зі сторони загарбників. росія зараз намагається знищити українську культуру як явище і підмінити її власними «цінностями». Не вийде! Кошти акумульовані на благодійному рахунку, стануть надійним плацдармом для захисту української культури і її блискавичного відродження після перемоги над окупантами», – заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Вся інформація про надходження коштів на благодійний рахунок, а також звітність щодо їх використання буде відображатись на вебсайті Держмистецтв: https://arts.gov.ua/donate/

«рф прагне заперечити сам факт існування української культури і мистецтва. Тому першочергове спрямування коштів на сферу мистецтв, захист культурної спадщини та підтримку митців є не просто вимогою часу, а необхідною умовою нашого майбуття», – зазначила Голова Держмистецтв Галина Григоренко

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: АТ «Ощадбанк»
МФО 322669
Рахунок № UA263226690000025236300755566
код ЄДРПОУ 43542231
Отримувач: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти

Для зарахування коштів у USD, EUR, GBP:

SWIFT: COSBUAUKKIE
BENEFICIARY’S BANK: Branch #10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv
BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education
Ukraine, Kyiv, 01001
Borysa Grinchenka str., 1

IBAN UA263226690000025236300755566

The Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine has opened a multicurrent charitable account to support culture and media in Ukraine

The charity account on behalf of the Minister has already been opened by the State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education.

The funds collected in a charity account will be used for protection, evacuation, digitization, protection, and preservation of cultural property, support the activities of cultural and art institutions, creative industries, television, and radio broadcasting, who injured, damaged, or destroyed as a result of hostilities during the armed aggression against Ukraine.

«During the occupation, it is the culture that is one of the first to be subjected to total raid from the invaders. Now russia trying to destroy Ukrainian culture as a phenomenon and replace it with its own “values”.  That will not work! The funds accumulated on the charity account will become a reliable springboard for the protection of Ukrainian culture and its blithering revival after the victory over the Russian occupiers,” – said Minister of Culture and Information Policy of  Ukraine Oleksandr Tkachenko.

All information regarding the donation of money to the charity account, as well as reports on its usage will be displayed on the website of the State Agency of Ukraine on Arts and Art Education:

“Russia seeks to deny the very existence of Ukrainian culture and art. Therefore, the priority of funding the arts, protection of cultural heritage, and support for artists is not just a requirement of the time, but a necessary condition for our future, “- said the Head of the State Agency on Arts and Artistic Education Galyna Grygorenko.

To donate in UAH:

Bank: Oschadbank JSC

MFI 322669

Account № UA263226690000025236300755566

USREOU code 43542231

Recipient: State Agency of Ukraine on Arts and Art Education

To donate in USD, EUR, GBP:

SWIFT: COSBUAUKKIE

BENEFICIARY’S BANK: Branch # 10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv

BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education

Ukraine, Kyiv, 01001

Borysa Grinchenka Str., 1

IBAN UA263226690000025236300755566