Конкурс ЕРАЗМУС+ семестр за обміном у Віденському університеті музики і виконавського мистецтва, Австрія.

Конкурс ЕРАЗМУС+ семестр за обміном у Віденському університеті музики і виконавського мистецтва, Австрія.
Студенти (бакалаври, крім першого року навчання, магістри, та аспіранти (студенти PhD) запрошуються до конкурсу для участі у навчанні за обміном по програмі ЕРАЗМУС+ у Віденському університетом музики і виконавського мистецтва, Австрія. Навчання здійснюватиметься на англійській та німецькій мовах.
Програма ЕРАЗМУС+ передбачає проїзд, проживання у місті Відень, та стипендію для студентів.
https://www.mdw.ac.at
Вимоги –
Видатні творчі та навчальні успіхи.
Рівень англійської та/ або німецької мови не нижче В2.

Документи на конкурс для студентів для участі в Програмі (згідно вимог програми Erasmus+
та Європейської комісії)
• Анкета-заява (шаблон Анкети в прикріпленому файлі)
• Копія закордонного паспорта
• Копія навчальної картки
• Копія сертифікату, що підтверджує рівень іноземної мови
• Мотиваційний лист (English or German)
• Резюме/CV (English or German)
• Записи/Портфоліо (завантажте як PDF із посиланнями, наприклад, на Youtube)
• Рекомендаційний лист (завантажити у форматі PDF)
• Перелік документів, що засвідчують досягнення студента у студентській та/або
науково-дослідній роботі (для аспіранта обов’язково)

Порядок реєстрації –
1) студентам необхідно заповнити анкетута до 1 лютого 2023 року (включно) надіслати на
електронну адресу nataliya.popel@gmail.com, vicerector.irina.cherniaieva@gmail.com
2) Тема листа: Erasmus+ exchange Wien

Application open for ERASMUS+ semester exchange at the University of Music and Performing Arts Vienna, Austria.
Students (Bachelors, except for the first year of study, Masters, and Postgraduate students (PhD students) are invited to the competition for participation in academic exchange under the ERASMUS+ program at the University of Music and Performing Arts Vienna, Austria. The educational program during exchange is conducted in English and German.
The ERASMUS+ program provides travel, accommodation in the city of Vienna and a scholarship for students.
https://www.mdw.ac.at
Requirements –
Outstanding achievements in music performance and education.
The level of English and/or German is not lower than B2.

Required documents for the competition for students to participate in the Exchane Program
(according to the requirements of the Erasmus+ program and the European Commission)
• Filled out Application Form (the Application template is provided in the attached file)
• Copy of biometric passport
• Transcript of Records = Mark Sheets (upload as PDF)
• A copy of a certificate confirming the level of a foreign language
• Letter of motivation (English or German upload as PDF)
• Curriculum Vitae (upload as PDF) (English or German)
• Recordings/Portfolio (upload as PDF with links to e.g. Youtube)
• Letter of recommendation (upload in PDF format)
• List of articles and records of research work (required for Phd students)
Registration procedure –
1) Students must fill out the Application Form by February 1, 2023 (including) and send it to the e-
mail addresses nataliya.popel@gmail.com, vicerector.irina.cherniaieva@gmail.com
2) Subject of the letter: Erasmus+ exchange Wien

Анкета (укр)
anketavidenukr.docx (125,92 КБ)
Анкета (eng)
anketavideneng.docx (125,72 КБ)