Конгрес Асоціації Європейських Консерваторій (АЕС) спеціальна онлайн сесія “Солідарність та підтримка української вищої музичної освіти. Мистецькі інституції у воєнний час: досвід та ініціативи”.

11 листопада 2023 року під час проведення щорічного Конгресу та Генеральної Асамблеї Асоціації Європейських Консерваторій (АЕС) відбулась спеціальна онлайн сесія “Солідарність та підтримка української вищої музичної освіти. Мистецькі інституції у воєнний час: досвід та ініціативи”.

Для виступу із доповіддю “Музичне освіта в умовах сьогодення в Україні – проект міжнародної співпраці як приклад успішної роботи” було запрошено проректорку з міжнародних зв’язків ОНМА імені А.В.Нежданової Ірину Черняєву. Під час доповідді Ірина Черняєва розповіла про впровадження грантового освітнього проекту в співпраці із німецьким університетом музики м. Детмольд при фінансуванні Німецької служби академічних обмінів, а також про інші приклади успішної міжнародної роботи в умовах війни.

Association of European Conservatories (AEC) Annual Congress, special online session “Solidarity and Support to Ukranian Higher Music Education Institutions in war times: testimonies and initiatives”

11 November during AEC Annual Congres a special online session “Solidarity and Support to Ukranian Higher Music Education Institutions in war times: testimonies and initiatives” was held. 

Iryna Chernyaeva, vice-rector for international relations of A.V. Nezhdanova ONMA, was invited to speak with a report “Music education in today’s conditions in Ukraine – a project of international cooperation as an example of successful work”. During the report, Iryna Chernyaeva talked about the implementation of a grant educational project in cooperation with the German University of Music in Detmold with the financing of the DAAD German Academic Exchange Service, and about other examples of successful international work in wartime conditions.

ukraine-session-at-aec-congress_scheduleabstract
ukraine-session-at-aec-congress_scheduleabstract.docx (18,99 КБ)