Рада студентського самоврядування

Основні завдання Студентського самоврядування:

  • Вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Академією. 
  • Вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;
  • Брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень з студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках Академії;
  • Брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність Академії з усіх питань, пов’язаних із студентським життям;
  • Вносити пропозиції щодо навчальних планів та програм;
  • Інформувати студентів з усіх питань життя Академії, що їх стосуються;
  • Проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Академії;
  • Проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  • Аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності Академії і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

Сторінка студентської ради у Facebook

Положення про студентське самоврядування
studentske-samovryaduvannya.pdf (241.45 KB)