Положення про організацію освітнього процесу

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
polozhennya-pro-perevedennya.pdf (1.17 MB)
Положення про силабус
polozhennya_silabus-1.pdf (389.35 KB)
Положення про творчу аспірантуру
polozhennya_pro_tvorchu_aspiranturu.pdf (628.46 KB)
Положення про забезпечення якості вищої освіти
polozhennya_pro_yakist.pdf (490.55 KB)
Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників
akad_mobilnist.pdf (353.06 KB)
Положення про академічну доброчесність
akademichna__dobrochesnist-1.pdf (441.82 KB)
Положення про науково-методичну раду
naukovo__metodichna___rada.pdf (540.01 KB)
Кодекс академічної доброчесності
kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti.pdf (572.25 KB)
Положення про поселення в гуртожиток
polozhenn_pro_poselennya_v_gurtozhitok.pdf (865.71 KB)
Кодекс корпоративної культури
kodeks_korporativnoy_kulturi_ot_11_12_2019.pdf (1.20 MB)
Положення про оцінювання знань і семестровий контроль
polozhennya_pro_semestroviy_kontrol.pdf (430.77 KB)
Положення про сертифікат про завершення навчання в асистентурі-стажуванні
polozhennya__pro_sertifikat_2019.pdf (2.54 MB)
Положення про докторантуру
polozhennya_pro_doktoranturu__2019.pdf (464.59 KB)
Положення про аспірантуру
polozhennya_pro_aspiranturu_2019.pdf (584.54 KB)
Положення про відділ по роботі з іноземними студентами
viddil_roboty_z_in_studentamy.pdf (1.84 MB)
Положення про відділ аспірантури та докторантури
polozhennya_pro_viddil_aspiranturi_ta_doktoranturi.pdf (407.10 KB)
Положення про здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
polozhennia_pro_zdobuvachiv_new_.pdf (653.05 KB)
Положення про організацію освітнього процесу
polozhenie_ob_organizatsii_obrazovatelnogo_protsessa.pdf (670.41 KB)
Додаток до Положення про організацію освітнього процесу. Порядок проведення державної атестації у дистанційному форматі
distantsiyni_de.pdf (120.16 KB)
Положення про написання та захист магістерської роботи
polozhennya_pro_magistersku_robotu.pdf (395.47 KB)
Положення про підготовче відділення
pidgotovche_viddilennja.pdf (718.71 KB)
Положення про виробничу практику
vir_practic_.pdf (555.59 KB)
Положення про магістратуру
magistracy.pdf (277.54 KB)
Положення про учбовий спортивно-оздоровчий табір “Романтика”
romantika_tabir.pdf (435.50 KB)
Положення про педагогічну практику
ped_practic_.pdf (757.73 KB)
Положення про перездачу оцінки на вищий бал з предметів навчального плану
perezdacha.pdf (243.27 KB)
Положення про вибіркові дисципліни
polozhennya_pro_vibirkovi.pdf (340.76 KB)
Положення про екзаменаційні комісії
ekzam_komissij__.pdf (401.94 KB)
Положення про призначення іменних стипендій
nominal.pdf (347.96 KB)
Положення про прийом, розподіл та навчання учнів іноземних громадян підготовчих відділень ЗВО, які проходять консультації по спеціальному циклу предметів для вступу до ОНМА імені А.В.Нежданової
preparatory_department_foreigners.pdf (1.97 MB)
Положення про студентське науково-творче товариство
snto.pdf (962.24 KB)
Положення про факультет
fakultet_.pdf (572.40 KB)
Положення про школу студію педагогічної практики
school_ped_pr.pdf (585.70 KB)
Правила призначення академічних та соціальних стипендій 
priznachennya_stupendii_.pdf (494.67 KB)
Додаток до “Правил призначення академічних та соціальних стипендій” 
priznachennya_stupendii_dodatok_.pdf (275.51 KB)
Зміни до “Правил призначення академічних та соціальних стипендій”
priznachennya_stupendii___zminu.pdf.pdf (325.91 KB)
Права студентів 
students_rights.pdf (411.13 KB)
Положення про надання матеріальної допомоги студентам ОНМА ім. А.В. Нежданової
mat-dopomoga-onma.pdf (794.69 KB)
Положення про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
suprovid_osib_z_invalidnistyu.pdf (1.23 MB)