Виконавський інструменталізм та стильові парадигми фортепіанного мистецтва ХХ поч. ХХІ ст
vikonavskiy_instrumentalizm_ta_stilovi_paradigmi_fortepiannogo_mistetstva_hh_poch_hhi_st.pdf (357.09 KB)
Актуальні проблеми сучасного музикознавства
aktualni_problemi_suchasnogo_muzikoznavstva.pdf (319.39 KB)
Виконавська інтерпретація
vikonavska_interpretatsiya.pdf (316.18 KB)
Філософія
filosofiya.pdf (381.33 KB)
Фах Mузичний інструмент
fah_instrument.pdf (307.07 KB)
Фах Сольний спів
fah_vocal.pdf (244.70 KB)
Теорія виконавства
teoriya_vikonavstva.pdf (290.75 KB)
Теорія авангарду
teoriya_avangardu.pdf (340.58 KB)
Творча майстерність
tvorcha_maysternist.pdf (248.52 KB)
Розвиток творчих здібностей
rozvitok_tvorchih_zdibnostey.pdf (328.35 KB)
Психологiя мистецтва
psihologiya_mistetstva.pdf (322.56 KB)
Професійні засади вищої музичної освіти
profesiyni_zasadi_vishchoi_muzichnoi_osviti.pdf (359.77 KB)
Поліфонічні основи композиторського мислення
polifonichni_osnovi_kompozitorskogo_mislennya.pdf (302.90 KB)
Mетодика роботи з науковим текстом
metodika_roboti_z_naukovim_tekstom.pdf (300.10 KB)
Композиція та імпровізація
kompozitsiya_ta_improvizatsiya.pdf (403.09 KB)
Камерний ансамбль
kamerniy_ansambl.pdf (299.50 KB)
Історіографія та джерелознавство
istoriografiya_ta_dzhereloznavstvo.pdf (300.71 KB)
Іноземна мова
inozemna_mova_.pdf (357.81 KB)