Історія бібліотеки

Бібліотека Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової бере свій початок з моменту заснування консерваторії. Але її основи були закладені музичними класами, музичним училищем, відділенням ІРМТ.

Непоправну втрату поніс фонд бібліотеки в роки Великої Вітчизняної війни. Велика частина його була розграбована і вивезена з міста. Нове життя бібліотеки починається з 1944 року на основі тієї частини фонду, яку вдалося зберегти в підвалах консерваторії та під дахом середньої спеціалізованої школи імені професора П.С. Столярського. Бібліотекарі на чолі з В.К. Корсунь відновлювали фонд бібліотеки по часточках у повоєнні роки. Вони знаходили музичні джерела в приватних колекціях, букіністичних крамницях… Важливо відмітити, що фонд бібліотеки поповнювався за рахунок дарунків видатних музичних діячів, викладачів, серед яких – К.Ф. Данькевич, К.К. Пігров, О.М. Благовидова, Д. В. Камінський, родина Дановських та інші.

На сьогодні фонд бібліотеки  ОНМА імені А. В. Нежданової  представлений унікальними нотними та книжковими виданнями. Загальна кількість фонду складає  понад 135 тис. одиниць, з них дві третини складають ноти.

У фондах бібліотеки дбайливо зберігаються  видання вітчизняної й закордонної музичної класики, видання з автографами і дарчими надписами таких авторів, як П. Чайковський, К. Данькевич, Г. Свиридов, А. Габбуччі, Р. Глієр, С. Орфєєв, Л. Дичко, Ю. Мейтус, І. Шамо та ін. Бібліотека  зберігає наукові праці викладачів, автореферати дисертацій, дисертації, дипломні та магістерські роботи.

Комплектування фондів здійснюється виходячи з планів навчального процесу академії та вимог кафедр. Основним джерелом поповнення фонду є видавництва, організації, фонди, але в основному, як і раніше, за рахунок подарунків, від авторів, приватних осіб.

З розвитком цифрових технологій стало можливим збереження бібліотечного фонду. Оцифровка основного фонду, дозволяє зберегти його і в той же час дає більш широкий доступ до фонду. На сайті була створена електронна бібліотека і на першому етапі в ній представлені старинні нотні видання, які в фонді представленні в обмеженій кількості та  користуються попитом.

Система обслуговування читачів складається з абонементу та читального залу. Бібліотека практикує обслуговування користувачів через електронну пошту. Маючи унікальний фонд нотної літератури бібліотека надає послуги культурним закладам Одещини (обласна філармонія, національний академічний театр опери та балету, театр музичної комедії, фаховий коледж мистецтв).

Довідковий апарат складається з систематичного та алфавітного каталогів книг і нот, довідково-інформаційного фонду та цілої низки музичній тематичних картотек. Для більш широкого знайомства з фондами, на сайті бібліотеки представлені електронні бази даних, електронний каталог книг і нот.

Колектив бібліотеки складається з висококваліфікованих спеціалістів, більшість з яких працює понад 20 років, з 2019 року завідує бібліотекою Н. І. Картузова.

Співробітники бібліотеки виконують численні функції бібліотечної справи – комплектування, шифровка й обробка нотної та  музичної літератури, це  С. П. Бачинська, С. М. Малука, Т. В. Леонова.  

Забезпечують  високий  культурний  рівень   обслуговування читачів,  створюють  комфортні  умови для роботи з різними джерелами інформації і надають різні інформаційні послуги бібліотекарі: О. В. Ковальчук О. І. СидорукО. Л. Кірейко, О. М. Фащевська, Т.В. Алєксєєва

Зусилля колективу спрямовані на створення сприятливих умов для навчального процесу та наукової праці викладачів.