Нові надходження (книги)

Нові надходження 2024/ книги

Бернстайн С. 20 уроков клавирной хореографии. Пер. с англ. – СПб: Композитор, 2001. – 152 с.

Бондаренко А. І. Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми: навчальний посібник. – К.: Ліра, 2022. – 284 с.

Булычева А. В. Звуковые образы готики. – М.: Квадратон, 2011. -160 с.

Грібієнко Ю.О. Теоретичні та категоріальні засади музичної  текстології як актуальної музикознавчої дисципліни: монографія. – Одеса: Олді+, 2023. – 512 с.

Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології / За ред. Левченко В. Л. – Вип. 1 (35). Філософія та література – 1 – Одеса: Акваторія, 2021. -248 с.

Етномузика: збірка статей та матеріалів на честь 100-річчя від дня народження Володимира Гошовського. Число 18./ Упор. Ю. Рибак. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2022. – 224 с.

Етномузика: збірка статей та матеріалів із нагоди ювілею Боглана Яретка. Число 19. / Упор. В. Ярмола. -Львів: ГАЛИЧ- ПРЕС, 2023. – 264 с.

Європейський словник філософій. Лексикон неперекладності. Пер. З фр. / Упор. Барбара Кассен. – Том другий – К.: Дух і Літера, 2011. – 488 с.

Зайченко Н. Ф., Воробйова С. А. Практичний курс української  мови для іноземців: усне мовлення. – К.: Знання України, 2017. – 324 с.

 Касьяненко Л. О. Піаніст і фактура: монографія. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. – 264 с.

Костенко Л. Триста поезій. Вибрані вірші. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023. – 416 с.

Культура и цивилизация: общность и различие: Материалы ХХV международной научно-практической конференции (9-10 декабря 2022 года, г. Одесса). /Сост., отв. Ред. Е. Петренко. – Одесса: Астропринт, 2023. – 184 с.

Кушка Н. Музична Вінниця. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020. – 480 с.

Кушка Я. Методика навчання співу та набуття вокальної майстерності. Посібник   з навчання основ співу. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021. – 304 с.

Кушка Я. Охорона та гігієна співацького голосу. Посібник  з основ збереження співацького голосу. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021. – 144 с.

Ломоносова Н. Петро Соломонович Столярський: «…Він міг почути дар в душі дитини…»: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2023. – 100 с.

«Молоді музикознавці». ХІХ Міжнародна науково- практична конференція 9-11 січня 2019 року у рамках міжнародного науково- творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації  та імпровізації» : Тези/ Упор. Л. Г. Мудрециа, Д. В. Менделенко. : К.: КІМ ім. Глієра, 2019. – 218 с.

Моцарт- син. Життя Франца Ксавера у подорожньому щоденнику і листах / Упор. Оксана Линів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 568 с.

Пилип Орлик і мазепинці. Джерела / Упор. Т. Таїрова- Яковлева. – Київ : ТОВ Видавництво «Кліо», 2022. – 216 с.

Сорокер Я. Українська пісенність у музиці класиків : спроба дослідження. / Пер., упорядк., вступна стаття В. Грабовського – Вінниця: НОВА КНИГА. 2012. – 184 с.

Терновий Д. Синій птах. Повернення. Лібрето. Музична містерія./ Вст. сл. Н. Маринчак; пер. Р. Лимаренко; Ред. англ. версії П. Крівлі. – Харків: ГО ЦСМ «Нова сцена», 2023. – 156 с .

Ювілейна палітра 2022: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів: збірник статей за матеріалами VI Всеукраїнської науково- практичної конференції  з міжнародною участю (21- 22 грудня 2022 року). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2023. – 138 с.