Візит Голови Керівного комітету Проекту UAx Ребекки Дюкло в Україну

За запрошенням Ректора Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (КНУТКІТ) Інни Сергіївни Кочарян 30 вересня в КНУТКІТ відбулась зустріч Проекту UAx. 

На зустрічі були присутні: 

 • Ребекка Дюкло,Голова Керівного комітету Проекту UAx, член правління ELIA, професор Канадського Університету Concordia;
 • Інна Кочарян, Ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
 • Тарас Лесів, проректор з науково-педагогічної роботи Львівської національної академії мистецтв;
 • Наталья Попель, завідувачка навчальної лабораторії з міжнародного співробітництва Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 • Лідія Королевська, студентка Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової стипендіат UAx Abakanowicz Fellowship Programme,
 • Студенти КНУТКІТ стипендіати UAx Abakanowicz Fellowship Programme

Дуже вдячні Проекту UAx за підтримку студентів та мистецьких університетів України, у важкі часи війни в Україні. Цінуємо особистий візит Голови Керівного комітету Проекту UAx Ребекки Дюкло в Україну. 

Поспілкувались з студентами щодо творчої освіти та реалізації творчих проектів в умовах війни в Україні. 

Обговорили подальшу співпрацю в Проекті UAx, менторську підтримку та спільні проекти між сестринськими університетами. 

Домовились про підписання договору про співпрацю між Одеською національною музичною академією імені А.В. Нежданової та Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (КНУТКІТ)! 

Visit to Ukraine of the Chair of the UAx Project Steering Committee Rebecca Duclos

At the invitation of Inna Kocharyan, Rector of the Karpenko-Kary Kyiv National University of Theatre, Cinema and Television (KNUTKIT), a meeting of the UAx Project took place on September 30. 

The UAx partners present during the meeting were: 

 • Rebecca Duclos, Chair of the UAx Project Steering Committee, ELIA Board Member, Professor at Concordia University;
 • Inna Kocharyan, Rector of the Karpenko-Kary Kyiv National University of Theater, Cinema and Television
 •  Taras Lesiv, Vice-Rector for Academic Affairs at the Lviv National Academy of Arts;
 • Nataliya Popel, Head of the International Cooperation Lab at the A. V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music;
 • Lidia Korolevska, student of the A. V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music, UAx Abakanowicz Fellow
 • UAx Abakanowicz Fellowship Students of KNUTKIT 

Expressed gratitude and appreciation to the UAx Project for supporting students and art universities of Ukraine in current difficult times of war in Ukraine. Appreciate and value the personal visit of Rebecca Duclos, Chair of the UAx Project Steering Committee, to Ukraine. 

Conversed with students UAx Abakanowicz Fellows on challenges for creative education and the implementation of creative projects in the times of the war in Ukraine. 

Discussed further cooperation within the UAx Project, mentoring support and joint projects between Sister universities.

Agreed to sign a cooperation agreement between the A.V. Nezhdanova Odesa National Music Academy and the Karpenko-Kary Kyiv National University of Theater, Cinema and Television (KNUTKIT)!