ELIA Академія 2023 – пленарна доповідь ОНМА

На запрошення Європейської Ліги Інституцій Мистецтв (ELIA) та за дорученням ректора представники Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової – проректор з науково-педагогічної, організаційно-виховної роботи та міжнародних зв’язків та завідувач навчальної лабораторії з міжнародного співробітництва брали участь у конференції ELIA-Академія 2023, що відбулась 10-12 травня 2023 в місті Евора, Португалія. 

ELIA — це глобальна європейська мережа, що заснована в 1990 році, яка є динамічною платформою для обміну досвідом та розвитку вищої мистецької освіти за всіма мистецькими дисциплінами. Членами ELIA є мистецькі університети, академії та мистецькі факультети великих університетів. Понад 30 років ELIA сприяє спілкуванню між 280 членами-університетами з 51 країн, серед яких понад 300 000 студентів різних дисциплін. Спілкування відбувається шляхом участі у конференціях, онлайн-заходах, інтерактивних навчаннях та спільних проектах. ОНМА імені А.В.Нежданової є членом ELIA з 2022 року.

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової була одним з 5 мистецьких ЗВО, що представляли Україну. 

Тема ELIA-Академії 2023 – «Досліджуємо ситуативність». Більш ніж 300 керівників, викладачів, студентів, практиків та професіоналів у сфері мистецтва міркували та обговорювали, як мистецтво створюється зараз і як воно визначає свою цінність у майбутньому, думали про своє місце в часі та просторі, та що для кожного означає поняття “ситуативність”.

11 травня на головній сцені ELIA-Академії 2023 та з включенням трансляції онлайн, відбулася спеціальна пленарна доповідь. Проректор Ірина Черняєва розповіла про «Ситуативність» міста Одеси та роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової під час воєнних дій в Україні. У доповідді використовувались відео, що були створені студентами ОНМА для цієї конференції.

Відвідувачі ELIA-Академії 2023 побачили Одесу до війни як місто музики та творчості, де проводяться багато міжнародних фестивалей та подій, та «Ситуативність» проведення навчання студентів впродовж воєнного стану. 

Доповідь викликала велике зацікавлення та емоційний відгук аудиторії. Відвідувачі конференції – представники міжнародних ЗВО після доповіді висловлювали слова підтримки та готовність створювати спільні проекти. Обговорювались негайні потреби українських студентів та викладачів та планувалась підтримка у післявоєнному відновленні процесів навчання. 

На передодні пленарного виступу І.Черняєва дала велике інтерв’ю Британській радіостанції.

ELIA Academy 2023 – plenary contribution ONMA

On the invitation of the European League of Institutes of the Arts and directives of the Rector, on May 10-12, 2023, representatives of the A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music – Vice-Rector for Education and International Relations and the Head of the International Cooperation Lab took part in the ELIA Academy 2023 conference, held in Evora, Portugal. 

ELIA is a globally connected European network founded in 1990 that provides a dynamic platform for exchange and development in higher arts education across all artistic disciplines. ELIA members are art universities, academies, and arts faculties of larger universities. For more than 30 years, it has facilitated conversations among 280 members in 51 countries, comprising more than 300,000 students across multiple disciplines, through the organization of conferences, online events, interactive peer learning, and joint projects with its members.

A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music was one of 5 music and creative universities representing Ukraine. 

The theme of ELIA Academy 2023 was Exploring Situatedness. More than 300 arts educators, students, practitioners and professionals reflected and discussed how art is created now and how it is defining its value for the future, considered its place in time and space, and what the concept of ” situatedness” means for everyone. 

On May 11, the main stage of ELIA Academy 2023 was a plenary contribution of A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music, which was also broadcast online. Iryna Cherniaieva, Vice-Rector for Education and International Relations, spoke about the “Situatedness” of the city of Odesa and the work of the A. V. Nezhdanova Odesa National Music Academy during the war in Ukraine. At the end of presentation videos created by ONMA students for the conference were shown. 

Visitors of ELIA Academy 2023 saw Odesa, before the war, as a city of music and creativity, where many international festivals and events are held, and the “Situatedness”  of teaching students during martial law.

The plenary contribution aroused great interest and emotional response, and the conference attendees – representatives of international universities – expressed their support and offered to discuss creating joint projects. The immediate needs of Ukrainian students and teachers, and support for the post-war renewal of educational processes were discussed.

On the eve of the plenary speech, Iryna Cherniaieva gave a long interview to the British radio station.