Членство у ELIA, Європейської ліги інститутів мистецтв

У листопаді 2022 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової стала членом ELIA, Європейської ліги інститутів мистецтв. ELIA — це глобальна європейська мережа, заснована в 1990 році, це динамічна платформа для обміну та розвитку вищої мистецької освіти в усіх мистецьких дисциплінах. Членами ELIA є мистецькі університети, академії та мистецькі факультети великих університетів. Понад 30 років ELIA сприяє спілкуванню між 280 членами-університетами з 51 країн, серед яких понад 300 000 студентів різних дисциплін. Спілкування відбувається шляхом участі у конференціях, онлайн-заходах, інтерактивних навчаннях та спільних проектах. 

www.elia-artschools.org

Membership in ELIA, the European League of Institutes of the Arts

In November 2022 A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music became a member of ELIA, the European League of Institutes of the Arts. ELIA is a globally connected European network founded in 1990 that provides a dynamic platform for exchange and development in higher arts education across all artistic disciplines. ELIA members are art universities, academies, and arts faculties of larger universities. For more than 30 years, it has facilitated conversations among 280 members in 51 countries, comprising more than 300,000 students across multiple disciplines, through the organization of conferences, online events, interactive peer learning, and joint projects with its members.

www.elia-artschools.org