«Вчений музикознавець, діяч музичної культури. / 120 років від дня народження С.Д. Орфєєва»

Серафим Дмитрович Орфєєв (15.05.1904 — 20.07.1974)

— професор, завідувач кафедри історії музики і ректор Одеської консерваторії (1951—1962). кавалер ордену «Знак Пошани».

 Навчався він у духовній семінарії, потім у музичному техніку­мі Воронежа. У 1932 році закінчив консерваторію по класу композиції і му­зикознавства в П. Молчанова; у 1934—1941 роках був асистентом кафедри композиції ( учасник Другої світової війни); з 1945 року — доцентом кафедри теорії музики і композиції, з 1951 року — в. о. професора, з 1971 року — професором.

 Викладав сольфеджіо, спеціальну гармонію, поліфонію, компо­зицію (у нього навчалася Т. Сидоренко-Малюкова), спеціальність. У його класі були вихова­ні 26 музикознавців, у тому числі Р. Волховський (1958); Г. Вірановський (1960); Л. Гойхман (1966); І. Мазур (1966); О. Маркова (1968); І. Митрохін (1965), Р. Розенберг (1954).

 С. Орфєєв створив класи по спеціальності на музикознавчому відділенні консерва­торії, музикознавчу спеціалізацію в школі імені П. Столярського.

 Він автор багатьох ро­біт, серед яких:  Спогади про свого вчителя Вілінського Г.М., «Музичні зв’язки України з Росією», «Про роль натхнення в художньому процесі», «Історія Одеської консерваторії» (1963); навчальний посібник «Одновисотні тризвуки і тональності» (К., 1968), «М. Леонтович і українська народна пісня» (К., 1981); а також музичні твори: оркестрова сюїта (1932), чотири квартети (1930, 1931, 1941, 1946), п’ять прелюдій (1928), альбоми для юнацтва (1949, 1967), хори на слова М. Лєр­монтова, І. Франка, Д. Бєдного, пісні на слова Т. Шевченка, І. Франка, М. Рильського, об­робки російських, українських, білоруських, молдавських народних пісень, музика для театральних вистав та ін.

у фільмі представлені  література та музичні твори з фонду бібліотеки