Музичному закладові -110, а його першому ректорові -150

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової – це найстаріший музичний заклад в Україні, член Асоціації міжнародних консерваторій, центр музичної професійної освіти, культури і науки. Одеську консерваторію утворено у 1913 році на базі музичного училища (заснованого 1897 року).

20 липня виповнюється 150 років від дня народження Вітольда Йосиповича Малішевського  (1873 — 1939) — засновника та ректора Одеської консерваторії.

Вітольд Йосипович Малішевський  – видатний польський композитор, теоретик, енциклопедист, диригент,  педагог, громадський музичний діяч.

Поважне відношення до пам’яті першого ректора викликало бажання педагогів та студентів  відтворити  портрет В. Малишевського, як людини, педагога, композитора та суспільного діяча. Так перші згадки із фонду бібліотеки ми зустрічаємо в роботі Орфеєва С. «Історія Одеської консерваторії» (1962). Враховуючи, що архів Одеської консерваторії був знищений під час Великої Вітчизняної війни,  виходить збірка робіт, що розкриває історію консерваторії в живих свідоцтвах самих її учасників – «Одеська консерваторія: Забуті імена, нові сторінки» редактор М. Огренич.  (- Одеса: ОКФА, 1994). На разі у книзі велику увагу приділено постаті В. Малишевського.  Представлені статті, різні по стилю і методу подачі, це спогади, мемуарні нариси, (спогади племінниці першого ректора Н. Карпотиной та спогади О.Сухомлинової та В.Сухомлинова)  та науково-дослідні статті (М. Огренича, О. Маркової, Л. Смирнової, С. Мирошніченко). До творчості В. Малишевського в різний час звертались В. Миронов, О. Рижова, С. А. Шевченко, друкуючи свої роботи в різних збірках, журналах.

До 100-річчю Одеської композиторської школи, та 75-річному ювілею формального затвердження Одеської організації НСКУ, виходить книга Р. Розенберг «Одеська композиторська школа» (- Одеса: Астропринт, 2013) де автор дає вичерпну інформацію про творчість композиторів Одеси у ХІХ – початок ХХ століття.

Аналізуючи спадщину В. Малишевського треба зазначити, що в фонді бібліотеки зберігається підручник «Вчення про модуляцію» (Одеса,1915), партитура симфонії № 2 (1912), фортепіанна п’єса та декілька вокальних творів.

Одеська консерваторія  була створена 8 вересня 1913 року. Залучення видатних педагогів-музикантів з Італії, Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії,  забезпечило швидкий розвиток Одеської консерваторії.

З перших днів створення Одеська консерваторія, а нині Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової стала справжнім Центром музичного мистецтва, культури й науки Півдня України, центром підготовки висококваліфікованих музикантів, співаків, композиторів, музичних науковців.

Музична академія публікує та видає наукову, науково-методичну й професійно-музичну літературу, має свій редакційно-видавничий відділ. З 2000-го року видається, затверджений МОН України, фаховий науковий вісник «Музичне мистецтво і культура», що виходить українською та англійською мовами в друкованому та електронному вигляді; з 2003 року видається щоквартальна газета-журнал ОНМА «Музичний вісник»; одержано дозвіл на власне видавництво музичної наукової та науково-методичної літератури.

У фільмі представлена література із фонду бібліотеки