Нові надходження (ноти)

Нові надходження (нотні видання) 2022 рік.

Бах И. С. ХТК часть 1. – Одеса: Астропринт, 2013.

Боєва Н. Вокальні твори для голосу і фортепіано. – Запоріжжя: Дике поле, 2020.

Концерт-рапсодія. Партитура. – Запоріжжя.: Дике поле, 2021.

«Людина, яка любить дощ…» для сопрано с ф-но. – Запоріжжя.: Дике поле, 2021.

24 стихотворения из всемирной поэзии для голоса. – Запоріжжя.: Дике поле, 2021.

Фортепіанні твори. – Запоріжжя.: Дике поле, 2021.

Березовський М. Три симфонії. Партитура. Голоси. – К.: Музична Україна. 2021.

Галій-Моравська М. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине». Для голосу у супроводі бандури. – Львів: Каменяр, 2000.

Gaubert F./Гобер Ф. Романтическая пьесы для флейты, виолончели и ф-но. – U.S.A., 2022.

Gonet T./Гонет Т. Мініатюри для альта. – PWM, 1986

Губаренко І. «Соляріс». Клавір. Житомир: Бук-Друк, 2022

Kozeluh L. /Кожелух Л. 5 сонат для фортепіано. – Prague.: Artia. 2022.

Косенко В. Соната тв. 18 для скрипки та фортепіано. – К.: Музична Україна, 2021.

Кухарук Д. Любим діткам для забави. Твори для скрипки і фортепіано. – Рівне.: О. зень, 2012.

Лунгул С. Скерцино для кларнета и фортепіано. – Кишинёв. 1962.

Рева В. Дзвони-передзвони для мішаного хору без супроводу. – Львів. 2022.

Reger M./ Регер М. Соната ор. 107 для альта. – Munchen. 2013.

Старые мастера бельканто: Арии и канцонетты композиторов венецианской школы ХVII-XVIIIвв. Выпуск 1. – СПб: Союз художников, 2012.

Степаненко М. Фортепіанна музика. – К.: Гроно. 2010.

Табачник Я. Академія акордеона частина 1, 2 – Я. Табачник. 2001.

Томсон З. Співає Камерний хор КМАМ ім. Глінки. – К.: Музична Україна. 2021.

Фіськов Я. Від бароко до сучасності. Для ансамблю дерев’яних духових інструментів В. 1,  – Вінниця. 2015

Фіськов Я. Від бароко до сучасності. Для ансамблю  духових інструментів    Випуск  2. – Вінниця. 2019

Яковчук О. Білоцерківський альбом для фортепіано. – К.: Фоліант. 2018.

«Весняні епіграфи». Вокальний цикл. – К.: Спринт-сервіс. 2019.

Кантати для мішаного хору без супроводу Т.1, 2, 3 – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Українські народні колядки та щедрівки для дитячого хору без супроводу. – К.: Фоліант. 2015.

Літургія Святого Іоанна Златоуста. Для мішаного хору. – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Музика для гобоя.  – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Музика для дерев’яних духових інструментів. – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Музика для камерного оркестру. – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Музика для кларнета. – К.: Спринт-сервіс. 2020.

Музика для мідних духових інструментів. – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Музика для фагота. – К.: Спринт-сервіс. 2020.

Музика для флейти. – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Обробки українських народних пісень для жіночого голосу. – К.: Спринт-сервіс. 2019.

«Псалми царя Давида» для хору. – К.: Спринт-сервіс. 2019.

«Сливи цвіт», «Крила». 2 вокальних цикли. – К.: Спринт-сервіс. 2019.

12 сонетів В. Шекспіра для баса. – К.: Фоліант. 2018.

Струнні квартети Збірник 1, 2 – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Твори для мішаного хору без супроводу. – К.: Спринт-сервіс. 2021.

Українські народні пісні для жіночого хору без супроводу. – К.: Фоліант. 2018.

Українські  народні пісні для мішаного хору без супроводу. – К.: Фоліант. 2016.

Українські  народні пісні для чоловічого хору без супроводу. – К.: Фоліант. 2016.

Українські народні пісні Закарпаття для мішаного хору без супроводу. – К.: Фоліант. 2018.

Українські календарно-обрядові пісні для мішаного хору без супроводу. – К.: Стилос. 2016.

Хор. твори на вірші Т. Шевченка. – К.: Фоліант. 2019.