Нові надходження 2022 / книги
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету.-К:Таксон,2016. – 234 с.

Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ-ХХІ ст.(до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена):Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції 17 грудня 2020 р.-Львів: ЛНМА ім.М.В.Лисенка,2020.-156 с.


Гнидь Б.П. До історії Національної опери України(оперні прем’єри, поновлення, гастролі, виконавці ).100-135 сезони(1967-2003):Посібник.-К:НМАУ,2003.-199 с.

Гриневецкий С.Р., Зони И.С., Жильцов С.С. Черноморская энциклопедия.-М: Межд. отношения, 2006.- 664 с.


Довожинець І.Г. Суми. Середовище музичної класики: монографія.- Суми: Триторія,2020.- 416с.


Забужко О. Notre Dame d`Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. -К: Вид. Дім: «Комора»,2021.- 656 с. Захід – Схід: культура і мистецтво: тези Міжнародної науково – творчої – конференції(25- 26 вересня 2020 р., м. Одеса).- Одеса: Астропринт,2021.- 136с.


Згадаймо, братія моя… Про видатного диригента Ігоря Лацанича. Спогади. Статті. Матеріали.-Львів: Проман,2011.- 261 с. In Memoriam. Композитор Володимир Загорцев. Статті, листи, спогади. Матеріали до
біографії.- К: Фенікс,2021.- 280 с.


Ніна Олександрівна Герасимова– Персидська: Інтерв’ю, спогади.-К: Пабліш Про,2021.- 328 с.


Лекції з теорії гармонії (Бондаренко Т.О., Котляревський І.А.,Пясковський І.Б., Самохвалов В.Я., Чижик І.О.: Навч. посібник для вищих мист.навч. закладів).- Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2018.- 356 с.

Лысюк С.Р. Феномен Крыжановского: монография.- Одесса: Астропринт,2020.- 248 с.


Мадишева Т.П. Співак і мова. Культура співу мовою оригіналу: теорія і практика. Навч.пос.- Харків: ШТРІХ,2002.- 160 с.


Март В. Живу с Одессой в сердце.- Одесса: Феникс, 2015.- 528 с.


Різдвяні піснеспіви у сучасній хоровій музиці. Матеріали – методичної конференції.- Одеса,2020.- 45 с.


Мировський О. Українська та зарубіжна музичні літератури. Конспектний варіант: Навч. пос.- Львів: СПОЛОМ, 2022.- 192 с.


Мирошниченко С.В. Полифоническое творчество Антонина Йозефа Рейха: связь эпох: монография. – Одесса: Астропринт,2021.- 112 с.


Мистецтво співу: Навч. Посібник.- Дніпро: Ліра,2021.- 196 с.


Новакович М. Галицька музика габсбурзької доби: у пошуках української індентичності.- Львів: Видавець Т.Тетюк,2019.- 376 с., з іл.

Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха.- М: Изд.дом «Классика – ХХІ».2019.- 56 с.

Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги: збірник методичних матеріалів, нарисів, статей.- Одеса: Астропринт,2021.- 144 с.


Олійник О.Г. Історія становлення і розвитку камерного ансамблю з арфою у складі. Навч.пос.- Львів: «СПОЛОМ»,2005.- 292 с.


Опанасюк О.П. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм: монографія.- К: ФОП Маслаков,2021.- 320 с.


Остроухова Н.В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени: в 3-х кн. Книга первая 1804-1873: монография.- Одесса: Астропринт,2020.- 500 с.


Март В. Одесса музыкальная. – Одесса.: Феникс,2016.- 400 с.


Поиски красоты в культуре, искусстве науке: материалы ХХІІІ Междунар. научно-практ.
конференции (13-14 ноября 2020 года, г. Одесса).- Одесса: Астропринт,2021 – 352 с.,ил.


Решетов С., Ижик Л. Григорий Маразли. Честь паче почести.- Одесса: ТЭС,2012.- 352 с. Сабинина М.Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров в ХХ веке: монография.- М: Композитор,2003.- 327 с.


Соколова А.В. Традиції лицарсько-аристократичної культури Британії – Англії й Русі – України: монографія.- Одеса: Астропринт,2020.- 376 с.


Тимощук К. Одесса. Жизнь послевоенная. Из воспоминаний старых одесситов. Рассказы, стихотворения, песни.- Одесса: Елтон: Черноморск: Гратек,2021.- 96 с.


Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність: матеріали Міжнародної
науково- творчої інтернет-конференції(3-5 травня 2021 р., м. Одеса).- Одеса: Астропринт,2021.– 328 с.

Тукова І. Музика і природознавство. Взаємодія світів в умонастроях епох( ХVII – початок ХХІ ст.): монографія.- Харків: «Акта»,2021.- 456 с.


Шатова І.О. Історичні та стильові основи одеської хорової традиції: монографія.- Одеса: Астропринт,2021.- 204 с.


Шевченко Л.М. Інноваційні складові внеску Одеси у традиції української фортепіанної школи ХХ – ХХІ ст.: Підручник для студентів муз. закладів.- Одеса: Астропринт,2018.- 264 с.


Шевченко Л.М. Стильові характеристики української фортепіанної культури ХХ ст.: монографія.- Одеса: Астропринт,2019.- 336 с.


Ювілейна палітра 2020: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів: збірник статей за матеріалами ІV всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю( 4 – 5 грудня 2020 р.).- Суми: ФОП Цьома С.П.,2021.- 190 с.


Композитор Олександр Яковчук.- К: Спринт – Сервіс,[2022].- 33 с.

Шевченко Л.М. Стильові характеристики української фортепіанної культури ХХ століття : монографія / Л. М. Шевченко. — Одеса : Астропринт, 2019. — 336 с

Муравська О.В. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII-XX століть : монографія.- Одеса : Астропринт, 2017. – 564 с

Каминская-Маркова Е. Н. Методология музыкознания и проблемы музыкальной культурологии: к 50-летию педагогической деятельности: памяти профессора И. А. Котляревского и В. Б. Маркова посвящается : [сб. науч. ст.] / Е. Н. Каминская-Маркова. – Одесса : Астропринт, 2015. – 532с.

Андросова Д. В. Символизм и поликлавирность в фортепианном исполнительстве ХХ в. : монография / Д. В. Андросова. – Одесса : Астропринт, 2014. – 400с.