Одеська національна музична академія :: Кафедра історії музики та музичної етнографії :: Самойленко Олександра Іванівна
Самойленко Олександра Іванівна
  • професор
  • доктор мистецтвознавства
  • проректор з наукової роботи
  • член Вченої ради
  • голова науково-методичної комісії зі спеціальностей «Музичне мистецтво» та хореографії МОН

Біографія:

Самойленко Олександра Іванівна,що є завідувачем кафедрою, є вихованкою Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової, яку вона закінчила (диплом з відзнакою) у 1977 році за фахом “музикознавець, викладач музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін”; у тому ж році була прийнята на роботу викладачем кафедри історії музики названого вищого музичного закладу.

З 1986 до 1996 року пройшла шлях від посади старшого викладача кафедри історії музики та музичної етнографії до посади професора вищеозначеної кафедри. З 2002 року займає посаду проректора з наукової роботи ОДМА; з 2006 р. – завідуючої кафедри історії музики та музичної етнографії. За цей час вона викладала курси історії зарубіжної музики, історії української музики, історії російської музики; сьогодні викладає оригінальні авторські спецкурси для студентів теоретичного та композиторського відділень, для магістрантів, аспірантів, асистентів-стажерів: “Музична культурологія”, “Психологія мистецтва”, «Психологія культури», «Музична інтерпретація», «Музична естетика».