Повзун Л. І. Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів

Одеська національна музична академія :: Видання :: Повзун Л. І. Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів

Автор: Л.І.Повзун 

Рецензенти: И.С.Драч, М.А.Давидов, Л.О.Мельник

Видавництво: Одеса: Астропринт, 2016

Тираж: 300 прим.

К-сть cторінок: 280

ISBN: 978- 966- 927- 175-4

Провідним напрямом дослідження виступає науково-теоретичне визначення феномену камерних інструментально-ансамблевих жанрів в контексті історичного розвитку музичного мистецтва з ключовою відправною тезою історично-естетичної, просторово-акустичної, художньо-органологічної універсальності камерності.

Запропонований у монографії підхід до теоретичного узагальнення та науково-методологічного опрацювання історії камерно-ансамблевої творчості заснований на перетині двох найважливіших площин сучасного музикознавства — методично-категоріальної та предметно- фактологічної. Обраний для спостережень за еволюцісю камерної інструментально-ансамблевої жанрової сфери матеріал дозволяє в діалектичній взаємодії розглядати специфічні риси камерності як стильової парадигми інструментально-ансамблевої музики.