Новини, події

Увага!!!

Результати конкурсу
на заміщення вакантного місця за державним замовленням 
на 2 курсі заочної форми навчання.

Рішенням ректорату від 07.11.2016 року (Протокол № 4)
та за результатами конкурсу на заміщення вакантних місць за державним замовленням перевести з контрактної форми навчання на навчання за державним замовленням 
з 07 листопада 2016 року:

Сенченко Вікторію Валеріївну,
студентку 2 курсу заочної форми навчання, кафедри хорового диригування, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування».

ВІТАЄМО!