Основні завдання

Основні завдання Студентського самоврядування:

  1. Вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Академією. 
  2. Вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;
  3. Брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень з студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках Академії;
  4. Брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність Академії з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;
  5. Вносити пропозиції щодо навчальних планів та програм;
  6. Інформувати студентів з усіх питань життя Академії, що їх стосуються;
  7. Проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Академії;
  8. Проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  9. Аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності Академії і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.