Проректор з науково-педагогічної діяльності та розвитку академії

Одеська національна музична академія :: Керівництво :: Сергієва Оксана Володимирівна
Сергієва Оксана Володимирівна
  • кандидат мистецтвознавства
  • доцент
  • проректор із науково-педагогічної діяльності та розвитку академії
  • музикознавець

Біографія:

Сергієва Оксана Володимирівна народилася 27 квітня. Отримала середню-спеціальну музичну освіту в Петропавловському музичному училище (клас О. І. Вешнікіної, 1984-1988) та вищу в Одеській державній консерваторії імені А. В. Нежданової (клас в.о. професора Г. М. Вірановського, 1989-1994).

З 1987 року почала свою трудову діяльність як викладач теоретичних та історичних дисциплін у ДМШ № 1 (Казахстан) (викладала дисципліни: “Сольфеджіо”, “Музична література”). З 1994 року працює в Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової – пройшла трудовий шлях від посади лаборанта кафедри історії музики та музичної етнографії, викладача-погодинника кафедри історії музики та музичної етнографії (курс “Історія української музики”), старшого лаборанта Факультету вищої кваліфікації, викладача /старшого викладача кафедри теорії музики та композиції, доцента кафедри теорії музики та композиції (курс “Сольфеджіо” у групах українських та іноземних студентів зі спеціалізації “Спів” (у т.ч. підготовчий курс), “Фортепіано”, “Народні інструменти” (з/в)) до проректора із науково-педагогічної діяльності та розвитку академії.

З серпня 2009 року – проректор із науково-педагогічної діяльності та розвитку Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової.

З 2000 року – здобувач вченого ступеня кандидата мистецтвознавства кафедри теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В. Г. Москаленко).

27 березня 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Структура і функції тексту в ранніх балетах І. Стравинського” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національної музичної академії імені П. І. Чайковського. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 02 липня 2008 року (протокол № 84-06/6) отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства зі спеціальності музичне мистецтво. Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.12.2011 року за номером 1513 отримала вчене звання доцента.