Навчальний відділ

Навчальний відділ є складовим структурним пiдроздiлом Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової, через який здiйснюється освiтянська дiяльнiсть, керiвництво та контроль за навчальною роботою кафедр. Усю свою роботу навчальний відділ органiзує i проводить вiд iменi та за дорученням Вченої ради та ректорату навчального закладу.

До складу навчального відділу входять i безпосередньо пiдпорядкованi:

  • Вiдлiл по плануванню й органiзацi навчального процесу
  • Відділ заочної освiти
  • Відділ навчальної та виробничої практики
  • Диспетчерська служба навчального відділу