Навчальний відділ

Навчальний відділ є складовим структурним пiдроздiлом Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової, через який здiйснюється освiтянська дiяльнiсть, керiвництво та контроль за навчальною роботою кафедр. Усю свою роботу навчальний відділ органiзує i проводить вiд iменi та за дорученням Вченої ради та ректорату навчального закладу.

До складу навчального відділу входять i безпосередньо пiдпорядкованi:

 • Вiдлiл по плануванню й органiзацi навчального процесу
 • Відділ заочної освiти
 • Відділ навчальної та виробничої практики
 • Диспетчерська служба навчального відділу

Навчальний відділ:

 1. Начальник навчального відділу
  Харченко Володимир Іванович

  службовий телефон: (044) 723-52-41
 1. Керівник педагогічною та виробничою практикою
  Громченко Наталія Енгельсівна
 1. Секретар навчального відділу
  Бокаленко Надія Євгенівна

 1. Статистик навчального відділу
  Авраменко Алла Олександрівна
 1. Диспетчери
  Васильчук Світлана Дмитрівна 
  Осорина Олена Володимирівна