Відділ роботи з іноземними студентами

Відділ роботи з іноземними студентами є структурним підрозділом Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової. При виконанні покладених на відділ завдань та функцій, він у встановленому порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами Академії та підпорядковується безпосередньо ректору. У своїй роботі відділ керується Конституцією України та законами України, міжнародними договорами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також наказами та інструктивними листами Міністерства освіти та науки України і Міністерства внутрішніх справ України.

Відділ роботи з іноземними студентами:

 1. Начальник відділу 
  Татарнікова Анжелика Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хорового диригування

 2. старший лаборант вокально-хорового факультету
  Кучеренко Олександра Сергіївна

 3. лаборант оркестрового факультету
  Плєханова Анастасія Валеріївна

 4. лаборант фортепіанно-теоретичного факультету 
  Чабан Тетяна Ігорівна

 5. лаборант по роботі з іноземними студентами 
  Юріна Олена Володимирівна