Одеська національна музична академія :: Кафедра оперної підготовки :: Черкас Тетяна  Вікторівна
Черкас Тетяна Вікторівна
  • концертмейстер
  • магістр мистецтвознавства

Біографія:

Черкас Тетяна Вiкторiвна закiнчила Одеську державну консерваторiю iмені А.В.Неждановоi  в 2000 році з класу фортепiано у приват- професора А.П. Сотовоi   та  з класу концертмейстерства у професора О. Д. Iноземцева.

З 2000 року по 2012 рік працювала концертмейстером кафедри теорii музики та вокалу Пiвденноукраiнського нацiонального унiверситету iмені К.Д.Ушинського. Неоднарозово приймала участь в концертнiй дiяльностi унiверситету, а також у музичних конкурсах та олiмпiадах, де була вiдмiчена дипломами та грамотами.

З 2001 року по 2008 рік працювала концертмейстером хору Нiмецького культурного центру «Баварський дiм, Одеса».  Активно концертувала з солiстами та хором в Українi та Нiмеччинi, також приймала участь в мiжнародних музичних проектах, якi проводились сумiсно з посольством Нiмеччини в Украiнi (постановка ораторiй, мес та iнш.).

2007 р. – приймала участь в гастрольних поiздках  Одеського Нацiонального академічного театру опери та балету (Данiя, Нiмеччина). 

Черкас Тетяна Вiкторiвна – магiстр мистецтвознавства, дипломант Мiжнародного конкурсу (Київ, Україна, 2007).