Таранець Сергій Альбертович
  • в.о. доцента

Біографія:

Таранець Сергій Альбертович, який з 2003 року є штатним викладачем кафедри сучасної музики та музичної етнографії, працює в Одеській консерваторії з 1987 року (закінчив її в1983 році), є постійним завідувачем кабінету фольклору та музичної етнографії при кафедрі історії музики та музичної етнографії. З 1980 року розпочав трудову біографію, працюючи в експедиційних партіях Одеського археологічного та Одеського історико-краєзнавчого музеїв.

В 1981 році поступив на музикознавчий відділ Одеської державної консерваторії. Паралельно весь час навчання працював за фахом (етнографія) у фондах Одеського обласного краєзнавчого музею, згодом методистом та науковим співробітником Одеського науково-методичного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи; проводив сумісні фольклорно-етнографічні експедиції музею, ОНМЦ і консерваторії в села Одеської області.

У 1985 році розпочав роботу по теоретичному обґрунтуванню та втіленню у життя проекту побудови на території Одеської області Фольклорно-етнографічних центрів (авторський проект).

У 1980-х роках проходив стажування в Московському університеті, де вивчав етнографію народного театру, та в Інституті слав’янознавства та балканістики, за фахом “Етнографія південнослов’янських  народів”, де займався дослідженням героїчного епосу та перекладами з південнослав’янських мов. Наприкінці 1990-х років стажувався за фахом «Музична етнографія» в музикологічних інститутах Віденського та Варшавського університетів, досліджував проблеми систематизації фондів фольклорних матеріалів. За розробки у галузі методики акустичного аналізу народного співу двічі отримував гранти Міжнародного фонду допомоги науці  - «Fundacja popierania nauki Kasai m. Jozefa Mianowskiego».

В 1987 році очолив Лабораторію фольклору та етнографії, з 1986 по 1995 рік здійснював керівництво усіма експедиційними виїздами студентів Одеської державної консерваторії. З 1996 року до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії.